Home · Zagadnienia archeologii · Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska archeologiczne

Chyba nie ma takiej osoby, której to sama nazwa „archeologia” nie kojarzyłaby się wprost z wykopaliskami. Wykopaliska archeologiczne to nic innego jak najważniejsza z terenowych metod badawczych, jaka ma na celu systematyczne i wyjątkowo dokładnie udokumentowanie tego, co dzieje się na konkretnym stanowisku archeologicznym. Wykopaliska te dzieli się na poszczególne jednostki stratygraficzne, kolejno od najmłodszej do najstarszej. Wyróżnia się dwa podstawowe typy wykopalisk. Są to: wykopaliska badawcze w celach czysto naukowych oraz wykopaliska ratownicze, jakie podejmuje się dla ratowania określonego stanowiska. W tej drugiej grupie wyłaniają się zarówno takie z wczesnym wyprzedzeniem, jak i interwencyjne. Same wykopaliska kwalifikuje się do destrukcyjnej metody badawczej, ponieważ w trakcie ich wykonywania niszczone są pewne części stanowiska, jakie przekształca się w dokumentację oraz zbiory znalezisk. I o ile jeszcze jakiś czas temu wykopaliska były podejmowane prawie zawsze, teraz robi się je jedynie wtedy, kiedy zajdzie taka konieczność. Takie podejście zostało uznane w 1990 roku w tak zwanej „Karcie Lozańskiej” przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych. Od tego czasu też, wszędzie, gdzie ma się zamiar przeprowadzić wykopaliska wymagane jest wydanie zezwolenia przez stosowne organy. W czasie przeprowadzania wykopalisk korzysta się z różnego rodzaju narzędzi, a po ich skończeniu wszystkie wyniki starannie należy udokumentować. To spore dziedzictwo.
Powiązane artykuły:
  • Metody badań archeologicznych
    Metody badań archeologicznych dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich są metody poszukiwania i pozyskiwania źródeł archeologicznych. Druga to metody analizowania źródeł i wydobywania...
  • Kultura archeologiczna
    Kultura archeologiczna jest niczym innym jak zespołem stale współwystępujących ze sobą na pewnym terytorium i w określonym czasie charakterystycznych form źródeł archeologicznych. Kultury archeologiczne wiąże...
  • Archeologia i nauki biologiczne
    Nie trzeba doskonale orientować się w tematach powiązanych z archeologią, żeby wiedzieć, że ściśle połączona ona jest z biologią. Można stwierdzić, że spore możliwości poznania...

Copyright 2012