Home · Zagadnienia archeologii · Rozwój archeologii w dziejach

Rozwój archeologii w dziejach

Na przełomie dziejów śmiało można było dostrzec, jak rozwijała się archeologia, i dostrzec, jak zmiany takie wpływały na pojmowanie wiedzy o przeszłości ziemi, jak i człowieka. Obecnie uważa się, że już w VI wieku przed naszą erą powstało pierwsze muzeum. Identyfikowano pewne ludy na podstawie tych przedmiotów, które zostały włożone do ich grobów. Po raz pierwszy pojęcia „starożytność” użył Józef Flawiusz, opisując ginące obyczaje. W Bizancjum z kolei można było zauważyć, że pojawiło się swoiste „zawieszenie”, kiedy chodzi o poszukiwanie własnych korzeni. Karola Wielkiego uważa się za władcę, który wyjątkowo wiele chciał się dowiedzieć na temat przeszłości swojego ludu. Później wydawano także wiele edyktów i dekretów, które miały na celu ochronę przeróżnych obiektów. Po dziele Winckelmanna jakim było „O sztuce u dawnych”, czyli po 1763 roku pojawiały się już natomiast systematyczne informacje na temat ochrony poszczególnych obiektów. Na 1784 rok datuje się pierwsze naukowe wykopaliska, dokonane przez Thomasa Jeffersona. Pojawiały się nowe metody pracy, a także działy archeologii. Lata 60. XX wieku uważa się za okres „Nowej Archeologii”, kiedy to zaczęto w trakcie wykopalisk korzystać z wynalazków nauk ścisłych. Można wnioskować, że wiele z tych spraw było ściśle uzależnionych od tego, jak wyglądała ogólna sytuacja społeczna w danym czasie. W badaniach archeologicznych postanowiono nastawić się na to, co przyniesie jak najwięcej informacji odnośnie tego, jak kiedyś żyli ludzie.
Powiązane artykuły:
  • Archeologia i nauki biologiczne
    Nie trzeba doskonale orientować się w tematach powiązanych z archeologią, żeby wiedzieć, że ściśle połączona ona jest z biologią. Można stwierdzić, że spore możliwości poznania...
  • Źródła archeologiczne
    Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też...
  • Wykopaliska archeologiczne
    Chyba nie ma takiej osoby, której to sama nazwa „archeologia” nie kojarzyłaby się wprost z wykopaliskami. Wykopaliska archeologiczne to nic innego jak najważniejsza z terenowych...

Copyright 2012