Home · Zagadnienia archeologii · Oszustwa archeologiczne

Oszustwa archeologiczne

Oszustwa archeologiczne uważane są za jeden z ciekawszych tematów, kiedy chodzi archeologię. Za oszustwo takie uważa się fałszerstwo w dziedzinie nauk archeologicznych i wykopaliskowych podejmowane pod wpływem żądzy sławy i zwiększenia zainteresowania konkretnym obszarem kulturowym. Głównie polega to na sztucznym preparowaniu znalezisk lub dopasowywaniu faktów historycznych pod obmyśloną wcześniej historię. Łączy się to z tajemniczością konkretnych wykopalisk, w celu zyskania posłuchu w mediach. Także do takich fałszerstw zalicza się te odnoszące się do dzieł muzealnych. Chęć rozgłosu, sława, pieniądze, dotacje na dalsze badania, jak i kradzież to typowe motywy. Ludzie niejednokrotnie za falsyfikaty płacili wiele pieniędzy. Na szczęście, dzisiejsze techniki posunęły się tak do przodu, że dzięki datowaniu neuronowemu można takie fałszerstwo wykryć. Jednak w przeszłości mistyfikacje takie były często nieuświadamiane. Obiekty fałszerstw są przeróżne: od szczątków kopalnych żywych organizmów, przez niepotwierdzone hipotezy, jak i też całe tereny wykopalisk. Najczęstsze sposoby mistyfikacji to: zmiana bądź pomijanie faktów, fałszowanie dowodów historycznych, sztuczne podstarzanie, podkładanie oryginalnych znalezisk na nieoryginalne miejsca archeologiczne, jak i tworzenie całościowych falsyfikatów. Znanymi fałszerzami byli chociażby: Shin’ichi Fujimura, który przez ponad dwadzieścia lat fałszował wyniki swoich badań czy Moses Shapira, który podrabiał i sprzedawał biblijne artefakty.
Powiązane artykuły:
  • Metody badań archeologicznych
    Metody badań archeologicznych dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich są metody poszukiwania i pozyskiwania źródeł archeologicznych. Druga to metody analizowania źródeł i wydobywania...
  • Kultura archeologiczna
    Kultura archeologiczna jest niczym innym jak zespołem stale współwystępujących ze sobą na pewnym terytorium i w określonym czasie charakterystycznych form źródeł archeologicznych. Kultury archeologiczne wiąże...
  • Narodziny archeologii oraz jej miejsce w systematyce nauk
    Archeologia jest nauką, która za główny cel stawia odtworzenie społeczno – kulturowej przeszłości człowieka. Ustalenie te odbywa się za pomocą znajdujących się w ziemi, na...

Copyright 2012