Home · Zagadnienia archeologii · Narodziny archeologii oraz jej miejsce w systematyce nauk

Narodziny archeologii oraz jej miejsce w systematyce nauk

Archeologia jest nauką, która za główny cel stawia odtworzenie społeczno – kulturowej przeszłości człowieka. Ustalenie te odbywa się za pomocą znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie konkretnych źródeł archeologicznych. Źródłami takimi są materialne pozostałości działań ludzkich. Jeśli chodzi o same początki archeologii to datuje się je na rok około 1748, kiedy to rozpoczęły się prace wykopaliskowe w Pompejach i Herkulanum. Prace te jednak odbywały się w tajemnicy, dlatego w 1763 roku niemiecki ekspert z dziedziny antyku Johann Joachim Winckelmann uzyskał dostęp do wyników badań, jakie przeprowadzono wcześniej. Ten konserwator starożytności rzymskich i bibliotekarz Watykanu sam przeprowadził wiele prac wykopaliskowych na bazie których powstało dzieło „O sztuce dawnych”. To dzięki tej pracy powszechnie zaczęto interesować się starożytnością. Od tej pory nie tylko wybitni mecenasowie sztuki zajmowali się kolekcjonowaniem zabytkowych pamiątek. To zadanie stało się dyscypliną naukową. Jeśli chodzi o miejsce archeologii w systematyce nauk, to ściśle łączy się ją z historią. Powiązana jest także, o czym często się wspomina z etnologią i antropologią. I o ile na początku istnienia tej dyscypliny ściśle zajmowano się najdawniejszymi dziejami człowieka, to teraz wspomaga się nie tylko rekonstruowanie czasów historycznych, ale i najnowszych. Odkąd archeologia zyskała status nauki, czyli od XIX wieku wiele się w tej dziedzinie zmieniło jeśli chodzi stricte o jej usystematyzowanie.
Powiązane artykuły:
  • Źródła archeologiczne
    Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też...
  • Rozwój archeologii w dziejach
    Na przełomie dziejów śmiało można było dostrzec, jak rozwijała się archeologia, i dostrzec, jak zmiany takie wpływały na pojmowanie wiedzy o przeszłości ziemi, jak i...
  • Wykopaliska archeologiczne
    Chyba nie ma takiej osoby, której to sama nazwa „archeologia” nie kojarzyłaby się wprost z wykopaliskami. Wykopaliska archeologiczne to nic innego jak najważniejsza z terenowych...

Copyright 2012