Home · Zagadnienia archeologii · Narodziny archeologii oraz jej miejsce w systematyce nauk

Narodziny archeologii oraz jej miejsce w systematyce nauk

Archeologia jest nauką, która za główny cel stawia odtworzenie społeczno – kulturowej przeszłości człowieka. Ustalenie te odbywa się za pomocą znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie konkretnych źródeł archeologicznych. Źródłami takimi są materialne pozostałości działań ludzkich. Jeśli chodzi o same początki archeologii to datuje się je na rok około 1748, kiedy to rozpoczęły się prace wykopaliskowe w Pompejach i Herkulanum. Prace te jednak odbywały się w tajemnicy, dlatego w 1763 roku niemiecki ekspert z dziedziny antyku Johann Joachim Winckelmann uzyskał dostęp do wyników badań, jakie przeprowadzono wcześniej. Ten konserwator starożytności rzymskich i bibliotekarz Watykanu sam przeprowadził wiele prac wykopaliskowych na bazie których powstało dzieło „O sztuce dawnych”. To dzięki tej pracy powszechnie zaczęto interesować się starożytnością. Od tej pory nie tylko wybitni mecenasowie sztuki zajmowali się kolekcjonowaniem zabytkowych pamiątek. To zadanie stało się dyscypliną naukową. Jeśli chodzi o miejsce archeologii w systematyce nauk, to ściśle łączy się ją z historią. Powiązana jest także, o czym często się wspomina z etnologią i antropologią. I o ile na początku istnienia tej dyscypliny ściśle zajmowano się najdawniejszymi dziejami człowieka, to teraz wspomaga się nie tylko rekonstruowanie czasów historycznych, ale i najnowszych. Odkąd archeologia zyskała status nauki, czyli od XIX wieku wiele się w tej dziedzinie zmieniło jeśli chodzi stricte o jej usystematyzowanie.
Powiązane artykuły:
  • Archeologia lotnicza
    Archeologia lotnicza nazywana jest również zamiennie „archeologią zdjęć lotniczych”. Ta gałęź archeologii opiera się na analizie i obserwacji powierzchni ziemi z powietrza. Ma to na...
  • Archeologia i nauki biologiczne
    Nie trzeba doskonale orientować się w tematach powiązanych z archeologią, żeby wiedzieć, że ściśle połączona ona jest z biologią. Można stwierdzić, że spore możliwości poznania...
  • Rozwój archeologii w dziejach
    Na przełomie dziejów śmiało można było dostrzec, jak rozwijała się archeologia, i dostrzec, jak zmiany takie wpływały na pojmowanie wiedzy o przeszłości ziemi, jak i...

Copyright 2012