Home · Zagadnienia archeologii · Metody badań archeologicznych

Metody badań archeologicznych

Metody badań archeologicznych dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich są metody poszukiwania i pozyskiwania źródeł archeologicznych. Druga to metody analizowania źródeł i wydobywania z nich informacji. W pierwszej grupie korzysta się między innymi z następujących środków: analiz dawnych map, analiz sieci osadniczej, analiz środowiska naturalnego, poszukiwania artefaktów na powierzchni ziemi, czy obserwacji powierzchni z aparatów latających. Bierze się też pod wzgląd rozmaite metody geofizyczne. Odnalezione miejsca występowania konkretnych źródeł archeologicznych bada się wykopaliskowo lub obejmuje się je ochroną rezerwatową. Jeśli chodzi z kolei o ściśle datowanie w archeologii to ustala się chronologię względną oraz chronologię kalendarzową. Dział odnoszący się do metodologii badań archeologicznych jest wyjątkowo rozbudowany, w związku z czym dla wiedzy powszechnej wystarczą jedynie te wiadomości. Natomiast te osoby, jakie naukowo lub zawodowo zajmują się archeologią, przed samym podjęciem pracy mają obowiązek ściśle zapoznać się z każdymi technikami, jakie bierze się pod uwagę przy tych konkretnie wymienionych, fundamentalnych metodach. Nie jest bowiem możliwe to, by ktoś, kto nie posiada tej wiedzy mógł zabrać się do pracy na rzecz archeologii. To właśnie skrupulatne poznanie wszystkich technik pozwala na osiągnięcia w dziedzinie archeologii. Bez nich nie jest nawet możliwe podjęcie się konkretnej pracy, dlatego trzeba mieć o nich pojęcie. Od tego zaczyna się studiowanie.
Powiązane artykuły:
  • Oszustwa archeologiczne
    Oszustwa archeologiczne uważane są za jeden z ciekawszych tematów, kiedy chodzi archeologię. Za oszustwo takie uważa się fałszerstwo w dziedzinie nauk archeologicznych i wykopaliskowych podejmowane...
  • Źródła archeologiczne
    Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też...
  • Narodziny archeologii oraz jej miejsce w systematyce nauk
    Archeologia jest nauką, która za główny cel stawia odtworzenie społeczno – kulturowej przeszłości człowieka. Ustalenie te odbywa się za pomocą znajdujących się w ziemi, na...

Copyright 2012