Home · Zagadnienia archeologii · Archeologia podwodna

Archeologia podwodna

Archeologia podwodna inaczej nazywana jest prospekcją podwodną. Stanowi dział archeologii, który wyodrębniono na podstawie wykorzystanych metod badawczych i środowiska badawczego. Na początku XIX wieku, kiedy to odkryto wiele artefaktów w wodach niedaleko Zurychu zaczęto ją datować. Stanowisk archeologii wodnej poszukuje się we wszelkiego rodzaju zbiornikach wodnych, od jezior, źródeł i rzek przez zatopione studnie, miasta i porty aż do zalanych jaskiń. Bierze się również pod uwagę morza i oceany, szczególnie, kiedy chodzi o badanie wraków różnych statków. W tym ostatnim znaczeniu mówi się wiele o archeologii morskiej, gdyż ta część badań teraz cieszy się sporym zainteresowaniem. Przed pracami podwodnymi archeolodzy mają za zadanie zapoznać się z danymi źródłowymi. Studiowanie map, dzienników, czy też innych dokumentów ma za zadanie doprowadzić ich do określonych obiektów. Sporo można także dowiedzieć się od miejscowej ludności, czy poławiaczy ryb. Samo rozpoznanie podwodne wymaga zastosowania kilku metod, bardzo często też i korzysta się w tym celu z archeologii lotniczej. Badania pod wodą są trudne do przeprowadzenia, jak i kosztowne między innymi dlatego, że wymagają natychmiastowej konserwacji. W tej dyscyplinie używa się zróżnicowanych narzędzi, zależnie od konkretnego stanowiska archeologicznego. Działalność archeologii podwodnej, a dokładnie jej dokumentowanie i wyławianie obiektów pozwala wiele dowiedzieć się na temat życia zarówno na statkach, jak i tego na lądzie.
Powiązane artykuły:
  • Archeologia i nauki biologiczne
    Nie trzeba doskonale orientować się w tematach powiązanych z archeologią, żeby wiedzieć, że ściśle połączona ona jest z biologią. Można stwierdzić, że spore możliwości poznania...
  • Metody badań archeologicznych
    Metody badań archeologicznych dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich są metody poszukiwania i pozyskiwania źródeł archeologicznych. Druga to metody analizowania źródeł i wydobywania...
  • Źródła archeologiczne
    Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też...

Copyright 2012