Home · Zagadnienia archeologii · Archeologia lotnicza

Archeologia lotnicza

Archeologia lotnicza nazywana jest również zamiennie „archeologią zdjęć lotniczych”. Ta gałęź archeologii opiera się na analizie i obserwacji powierzchni ziemi z powietrza. Ma to na celu wykrycie i udokumentowanie śladów stanowisk archeologicznych, a także analizę i interpretację zdjęć lotniczych wykonywanych w innych celach, gdzie poszukuje się informacji, które miałyby możliwość okazać się przydatne archeologom. Archeologię lotniczą wykorzystuje się w takim samym celu w poszukiwaniu dotychczasowo nieznanych stanowisk, jak i w celu lepszego poznania tych stanowisk, które specjalistom od archeologii są już znane. Jest to związane z tym, że „z góry” można dostrzec te rzeczy, jakich nie widzi się pozostając w konkretnym miejscu. Odnosi się to między innymi do morfologii terenu czy odmienności roślinności porastającej stanowiska archeologiczne. Za cele archeologii lotniczej uważa się miedzy innymi: poszukiwanie nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, poznanie zasięgu i przestrzennej struktury znanych stanowisk archeologicznych, monitorowanie zagrożeń dla stanowisk archeologicznych czy dokumentowanie przebiegu wykopalisk i krajobrazu historycznego. W dziedzinie tej wykorzystuje się zarówno załogowe, jak i bezzałogowe aparaty lotnicze, takie jak: balony wolne, lotnie, motolotnie, awionetki, samoloty sterowane radiowo, latawce czy satelity. Rozwój archeologii lotniczej nastąpił w okresie międzywojennym i przyznać należy że po dziś dzień dyscyplina ta cały czas wybija się do przodu.
Powiązane artykuły:
  • Metody badań archeologicznych
    Metody badań archeologicznych dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich są metody poszukiwania i pozyskiwania źródeł archeologicznych. Druga to metody analizowania źródeł i wydobywania...
  • Narodziny archeologii oraz jej miejsce w systematyce nauk
    Archeologia jest nauką, która za główny cel stawia odtworzenie społeczno – kulturowej przeszłości człowieka. Ustalenie te odbywa się za pomocą znajdujących się w ziemi, na...
  • Archeologia podwodna
    Archeologia podwodna inaczej nazywana jest prospekcją podwodną. Stanowi dział archeologii, który wyodrębniono na podstawie wykorzystanych metod badawczych i środowiska badawczego. Na początku XIX wieku, kiedy...

Copyright 2012