Home · Zagadnienia archeologii · Archeologia lotnicza

Archeologia lotnicza

Archeologia lotnicza nazywana jest również zamiennie „archeologią zdjęć lotniczych”. Ta gałęź archeologii opiera się na analizie i obserwacji powierzchni ziemi z powietrza. Ma to na celu wykrycie i udokumentowanie śladów stanowisk archeologicznych, a także analizę i interpretację zdjęć lotniczych wykonywanych w innych celach, gdzie poszukuje się informacji, które miałyby możliwość okazać się przydatne archeologom. Archeologię lotniczą wykorzystuje się w takim samym celu w poszukiwaniu dotychczasowo nieznanych stanowisk, jak i w celu lepszego poznania tych stanowisk, które specjalistom od archeologii są już znane. Jest to związane z tym, że „z góry” można dostrzec te rzeczy, jakich nie widzi się pozostając w konkretnym miejscu. Odnosi się to między innymi do morfologii terenu czy odmienności roślinności porastającej stanowiska archeologiczne. Za cele archeologii lotniczej uważa się miedzy innymi: poszukiwanie nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, poznanie zasięgu i przestrzennej struktury znanych stanowisk archeologicznych, monitorowanie zagrożeń dla stanowisk archeologicznych czy dokumentowanie przebiegu wykopalisk i krajobrazu historycznego. W dziedzinie tej wykorzystuje się zarówno załogowe, jak i bezzałogowe aparaty lotnicze, takie jak: balony wolne, lotnie, motolotnie, awionetki, samoloty sterowane radiowo, latawce czy satelity. Rozwój archeologii lotniczej nastąpił w okresie międzywojennym i przyznać należy że po dziś dzień dyscyplina ta cały czas wybija się do przodu.
Powiązane artykuły:
  • Źródła archeologiczne
    Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też...
  • Archeologia podwodna
    Archeologia podwodna inaczej nazywana jest prospekcją podwodną. Stanowi dział archeologii, który wyodrębniono na podstawie wykorzystanych metod badawczych i środowiska badawczego. Na początku XIX wieku, kiedy...
  • Archeologia i nauki biologiczne
    Nie trzeba doskonale orientować się w tematach powiązanych z archeologią, żeby wiedzieć, że ściśle połączona ona jest z biologią. Można stwierdzić, że spore możliwości poznania...

Copyright 2012