Home · Zagadnienia archeologii · Archeologia i nauki biologiczne

Archeologia i nauki biologiczne

Nie trzeba doskonale orientować się w tematach powiązanych z archeologią, żeby wiedzieć, że ściśle połączona ona jest z biologią. Można stwierdzić, że spore możliwości poznania przeszłości nie byłyby możliwe bez udziału nauk biologicznych. Kiedy bierze się za przykład paleobotanikę, w której chodzi o identyfikację i analizę szczątków roślinnych to można chociażby odtworzyć dzieje zasiedlenia danego miejsca, ustalić właściwości środowiska naturalnego w danym okresie, czy odtworzyć rodzaje uprawianych i spożywanych roślin. Inna dziedzina, jaką jest archeozoologia identyfikuje i analizuje szczątki zwierzęce. To pozwala z kolei na ustalenie, jakie zwierzęta były eksploatowane konsumpcyjnie, jakie były hodowane, a na jakie polowano. Przez to ustala się także preferencje kulturowe. Identyfikacją i analizą szczątków owadów zajmuje się paleoentomologia, gdzie ustalić da się warunki klimatyczne, roślinność, pokrywę glebową, a także świat zwierzęcy i działania ludzkie. Odtworzenie przemian klimatycznych oraz procesów zmieniania się krajobrazu jest możliwe dzięki identyfikacji i analizie szczątków organizmów żyjących w wodach śródlądowych, czym zajmuje się paleolimnologia. Równie ważną dziedziną jest też antropologia fizyczna, gdzie identyfikuje się i analizuje szczątki kostne człowieka. Na bazie tego da się między innymi ustalić: cechy anatomiczne ludzi żyjących w przeszłości, zmienność człowieka w czasie i przestrzeni, czy reakcje morfologiczne człowieka na warunki życia w pradziejach.
Powiązane artykuły:
  • Archeologia podwodna
    Archeologia podwodna inaczej nazywana jest prospekcją podwodną. Stanowi dział archeologii, który wyodrębniono na podstawie wykorzystanych metod badawczych i środowiska badawczego. Na początku XIX wieku, kiedy...
  • Źródła archeologiczne
    Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też...
  • Wykopaliska archeologiczne
    Chyba nie ma takiej osoby, której to sama nazwa „archeologia” nie kojarzyłaby się wprost z wykopaliskami. Wykopaliska archeologiczne to nic innego jak najważniejsza z terenowych...

Copyright 2012