Home · Zagadnienia archeologii

Archeologia podwodna

Archeologia podwodna inaczej nazywana jest prospekcją podwodną. Stanowi dział archeologii, który wyodrębniono na podstawie wykorzystanych metod badawczych i środowiska badawczego. Na początku XIX wieku, kiedy to odkryto wiele artefaktów w wodach niedaleko Zurychu zaczęto ją...

Oszustwa archeologiczne

Oszustwa archeologiczne uważane są za jeden z ciekawszych tematów, kiedy chodzi archeologię. Za oszustwo takie uważa się fałszerstwo w dziedzinie nauk archeologicznych i wykopaliskowych podejmowane pod wpływem żądzy sławy i zwiększenia zainteresowania konkretnym obszarem kulturowym....

Wykopaliska archeologiczne

Chyba nie ma takiej osoby, której to sama nazwa „archeologia” nie kojarzyłaby się wprost z wykopaliskami. Wykopaliska archeologiczne to nic innego jak najważniejsza z terenowych metod badawczych, jaka ma na celu systematyczne i wyjątkowo dokładnie...

Kultura archeologiczna

Kultura archeologiczna jest niczym innym jak zespołem stale współwystępujących ze sobą na pewnym terytorium i w określonym czasie charakterystycznych form źródeł archeologicznych. Kultury archeologiczne wiąże się wprost z grupami językowymi, etnicznymi i rasowymi. Do kultury...

Archeologia lotnicza

Archeologia lotnicza nazywana jest również zamiennie „archeologią zdjęć lotniczych”. Ta gałęź archeologii opiera się na analizie i obserwacji powierzchni ziemi z powietrza. Ma to na celu wykrycie i udokumentowanie śladów stanowisk archeologicznych, a także analizę...

Rozwój archeologii w dziejach

Na przełomie dziejów śmiało można było dostrzec, jak rozwijała się archeologia, i dostrzec, jak zmiany takie wpływały na pojmowanie wiedzy o przeszłości ziemi, jak i człowieka. Obecnie uważa się, że już w VI wieku przed...

Archeologia i nauki biologiczne

Nie trzeba doskonale orientować się w tematach powiązanych z archeologią, żeby wiedzieć, że ściśle połączona ona jest z biologią. Można stwierdzić, że spore możliwości poznania przeszłości nie byłyby możliwe bez udziału nauk biologicznych. Kiedy bierze...

Metody badań archeologicznych

Metody badań archeologicznych dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich są metody poszukiwania i pozyskiwania źródeł archeologicznych. Druga to metody analizowania źródeł i wydobywania z nich informacji. W pierwszej grupie korzysta się między innymi...

Źródła archeologiczne

Za źródła archeologiczne uważa się wytwory ręki ludzkiej, czyli artefakty oraz ślady wpływu człowieka na środowisko naturalne, nazywane ekofaktami. Do tej grupy zalicza się też same szczątki ludzkie. Źródła te dzieli się w ogólności na...

Narodziny archeologii oraz jej miejsce w systematyce nauk

Archeologia jest nauką, która za główny cel stawia odtworzenie społeczno – kulturowej przeszłości człowieka. Ustalenie te odbywa się za pomocą znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie konkretnych źródeł archeologicznych. Źródłami takimi są...

Copyright 2012