Home · Wynalazki przyszłości · Widzące szkło, działające jednocześnie jako skaner i aparat cyfrowy

Widzące szkło, działające jednocześnie jako skaner i aparat cyfrowy

Widzące szkło, działające jednocześnie jako skaner i aparat cyfrowy, w celu przeszukiwania Internetu na podstawie obrazów zamiast słów zostało zaprojektowane przez badacza Mac Funamizu, który zajmuje się nowoczesnymi technologiami. To szklane urządzenie „odbija” w pewien sposób obiekt znajdujące się naprzeciwko niego, wysyłając go do sieci, w celu wyszukania wszystkich niezbędnych informacji. Przykładowo, kiedy za pomocą widzącego szkła zrobi się zdjęcie konkretnej ulicy, da się natychmiastowo sprawdzić, jak miejsce to wyglądało trzydzieści lat temu. Co równie ważne, urządzenie te jest niezawodne w każdych warunkach. Czułe elementy tego urządzenia zostały więc dokładnie dopracowane. Projekt ten jest ciągle udoskonalany, ponieważ chce się za jego pomocą uzyskać jak najdokładniejsze wyniki. Widzące szkło jest urządzeniem nowoczesnym, takim, które da się wykorzystać nie tylko w celach czysto informacyjnych. Już teraz dyskutuje się o tym, by można je swobodnie zastosować w różnych innych dziedzinach. Z pewnością, może ono przynieść wiele dobrego, kiedy chodzi o dziedzinę nauki, czy szeroko pojętego marketingu. Dalsze badania mają również na celu wykazanie, czy to szklane urządzenie pomocne będzie dla celów medycznych. Nie tylko więc indywidualnie, dla rozrywki, ale i dla wzbogacenia szerszej perspektywy ten futurystyczny wynalazek może okazać się przydatny. Widzące szkło to coś, co pokazuje, jak daleko człowiek może sięgać, kiedy chodzi o modernistyczne pozyskiwanie informacji.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012