Home · Rasy człowieka · Rasy mieszane

Rasy mieszane

Drugim fajerwerkiem emocjonalnym są małżeństwa mieszane, chociaż problem ten stworzony jest sztucznie. Ludzkość jest zbio­rem niejednolitym, a gdyby sprawę rozważył nieuprzedzony bio­log, uznałby, że małżeństwa mieszane są w ogóle czymś niemo­żliwym. Różnice fizyczne pomiędzy powiedzmy Hotentotem (niski wzrost, żółtawa, wiotka skóra, duży otłuszczony tułów, szarawe włosy) a północnym Europejczykiem są znacznie większe niż po­między wielu gatunkami zwierząt, które, mimo że są do siebie bardziej podobne, nie mogą się między sobą rozmnażać. A jednak „mieszańcy Reheboth" z południowej Afry­ki — skrzyżowanie Hotentotów z białymi — są wyżsi i bardziej żywotni niż rodzice z obu stron. W przeciwieństwie do człowieka, grupy normalnych zwierząt są genetycznie oddzielone od siebie, nawet jeśli żyją na tym sa­mym obszarze, częściowo ze względu na posiadanie szczególnego zespołu sygnałów zrozumiałych tylko dla własnego gatunku. Prof. Jonn mówi: „ Człowiek porozumiewa się za pomocą mowy, a mowy innej grupy możemy się nauczyć". Człowiek ma stosunki płciowe z osobnikami z innych grup. Ko­biety porywano, handlowano nimi, a mężczyźni często podróżowali po świecie bez kobiet i rzadko ograniczali się wyłącznie do stosunków ze swoimi żonami w domu. Stąd też pomimo różnic rasowych ludzie nadal tworzą jeden gatunek. Czy dalsze mieszane rozmnażanie się jest korzystne? Jeżeli nie możemy nawet użyć słowa „czysty" w odniesieniu do naszych mieszanych przodków (prof. Dobzhansky uważa, że człowiek był zawsze mieszańcem).
Odwieczna księga, która stanowi dla kilku miliardów żyjących na kuli ziemskiej mieszkańców źródło wiary oraz historii, inspirowała również sceptyków, którzy nie cenią jej jednak w sferze sacrum. Czy zapoczątkowana historia o pierwszych ludziach rajskich była faktem czy też jakąś fikcją, najistotniejszy jest spór wiekowy naukowców różnych maści i kierunków, skąd pochodzi pierwszy człowiek. Wiadomym faktem jest, iż sporu owego żadna opcja nie jest w stanie udowodnić, zatem można sądzić, że tematyka owa zaprzątać będzie umysły mądrych tego świata jeszcze przez wiele epok. Zagadką również jest różnorodność ras, nie wspominając jaka ilość mieszanych ras ludzkich zaludniła ziemię. Czy podążając śladem biblijnym niegdyś cały rodzaj ludzki porozumiewał się jednym językiem, aż do momentu budowania słynnej wieży Babel. Jeśli tak, to można przypuszczać, że gatunek ludzki ma być może miliony lat, gdyż musiał zamieszkiwać jeden kontynent. Pytań, na które nigdy nie otrzymamy jednoznacznej i stuprocentowej odpowiedzi można by mnożyć mnóstwo, jak choćby odnośnie potomstwa biblijnej Ewy i Adama. Skoro byli pierwszymi ludźmi, to ich dzieci rozmnażały się miedzy sobą. Być może sytuacja bez wyjścia spowodowała, że kazirodztwo nie było zakazane. Jednak chcąc w pewnych kwestiach związanych z gatunkiem ludzkim dążyć do poznania naukowych i rzetelnych dowodów, natrafimy w pewnych momentach na mur nie do przebicia, gdyż sama nauka jest wciąż niedoskonała. Należy w takich przypadkach potraktować pewne wydarzenia spisane przecież przez ludzi, zapewne jako pewną fikcję literacką, gdyż w zasadzie każdy pisarz posiada skrawek artystycznej duszy, lubującej się w tworzeniu różnego rodzaju metafor. W rzeczy samej, stara księga biblijna ze swej natury wyłania ze swoich kart przekaz i sens religijny. Historia grzechu pierworodnego i obietnica przyjścia króla i pokonania go, to główny trzon wszystkich spisanych ksiąg. Należy w szczególności zauważyć, że proroctwa zawarte w nich spełniły się, zatem gdzie jest prawda?
Powiązane artykuły:
  • Społeczne skutki mieszania ras
    Naukowcy chociaż prowadzą od dawna badanie na temat ras , często nie znajdują dowodów na poparcie swoich tez. Nie ma dowodów na istnienie tzw....
  • O rasach z przymrużeniem oka
    Istnieją nawet rasy pluskiew: Cimex lectularius jest plu­skwą człowieka białego, a Cimex rotundatus — Murzyna (te dwa gatunki mają nawet różne liczby chromosomów). Karol Darwin...
  • Podział według ras
    Większość naukowców zgadza się na podział prawie całej żyjącej ludzkości na co najmniej 3 duże grupy. Jak dalece tylko można było je zanalizować, różnicę w...

Copyright 2012