Home · Rasy człowieka · Pojemność mózgu a rasa

Pojemność mózgu a rasa

Eskimosi, niektórzy południowi Afrykańczycy, Mongo­łowie, Japończycy i Indianie amerykańscy mają większą pojem­ność mózgu niż Europejczycy. Większe jeszcze mózgi mieli ludzie neandertalscy, potężnie zbu­dowani, którzy grzebali swych zmarłych, ale nie znali sztuki i ro­bili tylko prymitywne narzędzia z kamienia. Pojemność ich móz­gów była rzędu 1550 ml. Jeszcze większe (o 100 ml, czyli o 200 ml większe niż nowoczesnych Europejczyków) były mózgi posiadają­cych własną kulturę ludzi kromaniońskich, którzy pozostawili w Europie malowidła jaskiniowe i którzy prawdopodobnie wytę­pili lub wchłonęli Neandertalczyków lub lepiej przystosowali się do warunków życia niż ludzie neandertalscy. Można by tutaj zno­wu dopatrzyć się pewnej logiki, człowiek kromanioński był na pewno inteligentniejszy niż neandertalski, ale czy ten ostatni przewyższał nas, ludzi nowoczesnych? Ponieważ wielkość mózgu i inteligencja nie wykazują ścisłej korelacji, przyjmuje się, że podobnie było również w przeszłości. Zapożyczając stwierdzenie od N. A. Barnicotta z wydziału antro­pologii Uniwersytetu Londyńskiego: „Jakkolwiek zwiększenie wymiarów mózgu we wczesnych fazach ewolucji istot człekopodobnych jest objawem znamiennym, to znaczenie objętości móz­gu w odniesieniu do czynności umysłowych wcale nie jest jasne". Zależności są badane do dzisiaj, powstało na ten temat wiele teorii, jednak każda z nich ma silne podstawy ,aby jej zaufać. Ta kwestia na pewno będzie jeszcze przedmiotem badań i dyskusji. Każdy będąc w szkole uczył się (no chyba, że akurat nie było was na zajęciach), że człowiek wywodzi się od małpy. Większości z was na pewno przypomina się rysunek z niejednej książki obrazujący proces przekształcania się małpy w człowieka. Na początku jest zwierzę, z dużą ilością włosów, pochylone. Każda kolejna narysowana postać jest coraz bardziej wyprostowana, z mniejszym owłosieniem i coraz bardziej przypomina człowieka. Zachowanie naszych przodków w erze kamienia łupnego było bliższe zwierzęciu niż człowiekowi. Ich sposób pozyskiwania pożywienia, jedzenia, ubierania się, dbania o higienę, czy też ich sposób wysławiania znacznie odbiega od naszego obecnego. Niejeden z nas gotów złapać się za głowę, z myślą jak oni mogli tak żyć. Otóż mogli i tak żyli, jednak dzięki temu, że jesteśmy gatunkiem homo sapiens, czyli gatunkiem myślącym udało się nam ewoluować i rozwijać się, aż do czasów obecnych. Tak samo jak inne zwierzęta jesteśmy ssakami, jednak wyróżnia nas od nich właśnie to, że jesteśmy istotami myślącymi i dzięki temu zdobyliśmy nad nimi przewagę. W żadnym wypadku nie chcę umniejszać zwierzętom, które również są inteligentne, jednak nie mają takiej zdolności adaptacyjnej jak człowiek. Jesteśmy wyposażeni w mózg i z niego korzystamy. Można sobie zadać pytanie jaką pojemność ma mózg człowieka? Ma ogromną pojemność, ale to od każdego człowieka zależy jak bardzo ją sobie rozwinie. Ktoś kiedyś powiedział, że mózg to też mięsień i tak szczerze powiedziawszy coś w tym jest, ponieważ, żeby mieć większe mięśnie trzeba je systematycznie ćwiczyć i tak samo jest z mózgiem, aby mieć na przykład dobrą pamięć trzeba ją ćwiczyć, stymulować i pobudzać do pracy. Nie ćwiczona powoli zanika, nie ma ludzi którzy mają słabszą lub lepszą pamięć, są po prostu ludzie którzy nad nią pracowali albo nie. Zwierzęta nie są wyposażeni w takie zdolności one robią wszystko na podstawie instynktu i odruchu. Oczywiście istnieją przypadki na świecie, gdzie jakieś wierzę wykonuje sztuczki, jednak są to lata tresury i nauki, gdzie u człowieka nie potrzeba tak dużo czasu.
Powiązane artykuły:
  • Inteligencja a rasa
    Philip Vernon z Londyńskiego In­stytutu Szkolnictwa stwierdził, że „zajmowanie się badaniami nad różnicami inteligencji pomiędzy rasami jest bezprzedmiotowe... ponieważ inteligencja jest zawsze rezultatem wzajemnego od­działywania...
  • O rasach z przymrużeniem oka
    Istnieją nawet rasy pluskiew: Cimex lectularius jest plu­skwą człowieka białego, a Cimex rotundatus — Murzyna (te dwa gatunki mają nawet różne liczby chromosomów). Karol Darwin...
  • Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?
    Czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe : topnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na...

Copyright 2012