Home · Rasy człowieka · O rasach z przymrużeniem oka

O rasach z przymrużeniem oka

Istnieją nawet rasy pluskiew: Cimex lectularius jest plu­skwą człowieka białego, a Cimex rotundatus — Murzyna (te dwa gatunki mają nawet różne liczby chromosomów). Karol Darwin jako pierwszy zauważył, że wszy, które zdecydowały się przeprowadzić z Hawajczyków na marynarzy angielskich, ginęły w ciągu tygodnia. W książce zatytułowanej The Natural Superiority of Women (Naturalna wyższość kobiet) podkreślano, że wszystkich argumentów na temat „niższych ras" używano również przeciw kobietom. Jakie z tego wynikają wnioski naukowe? Na temat ras UNESCO wydała dwa obszer­ne i poważne oświadczenia, oba opracowane przez międzynaro­dowe komitety naukowców, każde z nich obejmujące około 1500 słów. Naukowcy są na ogół w zgodzie, że wszyscy żyjący współcześnie ludzie należą do jednego gatunku Homo sapiens i wywodzą się ze wspól­nego pnia. Niektóre różnice fizyczne pomiędzy grupami ludzkimi zależne są od dziedzicznej konstytucji, a inne od różnic między środowiskami, u których są wychowywane. U większości widoczny jest wpływ obcych czynników. Grupy narodowe, religijne, geograficzne, językowe czy kulturowe nie muszą pokrywać się z rasowymi, a cechy kulturowe takich grup nie ziają wyraźnego związku z cechami rasowymi. Używanie określenia ,,rasa" w odniesieniu do takich grup może być poważnym, choć często popełnianym błędem. Rasy ludzkie były i mogą być klasyfikowane przez różnych antro­pologów na różne sposoby.
Powiązane artykuły:
  • Czy wojna jest koniecznością biologiczną ?
    Czy wojna jest koniecznością biologiczną ? Na to pytanie próbują odpowiedzieć od wieków nie tylko filozofowie, ale przede wszystkim naukowcy. Niektórzy naukowcy decydują się na...
  • Pojemność mózgu a rasa
    Eskimosi, niektórzy południowi Afrykańczycy, Mongo­łowie, Japończycy i Indianie amerykańscy mają większą pojem­ność mózgu niż Europejczycy. Większe jeszcze mózgi mieli ludzie neandertalscy, potężnie zbu­dowani, którzy...
  • Mieszanie ras
    Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw...

Copyright 2012