Home · Rasy człowieka · Mieszanie ras

Mieszanie ras

Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw mieszaniu ras, ponieważ prędzej czy później i tak to prawdopodobnie nastąpi". W świecie dzisiejszym człowiek półkrwi nie jest już uważany za wyrzutka, a większość małżeństw mieszanych istnieje wbrew konwencjom społecznym.

Często można spotkać się z niechęcią czy wrogością wynikającą z uprzedzeń rasowych. Mieszańcy mogą więc być upośledzeni i osiągnąć w życiu mniej niż ich „rasowi" przodkowie. „Osiągnięcia życiowe wymagają zarówno sposobności, jak I i uzdolnień", mówi amerykański genetyk W. E. Castle. Innymi słowy nie dziedziczność, a społeczeństwo może unicestwić żywotność mieszańców. Reasumując — nie stwierdzono biologicznie ujemnych skutków małżeństw mieszanych, ale też dokonano mało (obiektywnych) badań w celu ich wykrycia. Niestety, jak długo istnieją przesądy, krzywda społeczna będzie zawsze wywierała swój ha­mujący wpływ. Konieczność biologiczna? Walkę rasową w każdej jej postaci uważano, zwłaszcza w przeszłości, za manifestację koniecznej życiowej agresywności człowieka, za przejaw konkurencyjnej walki biologicznej. To przekonanie powodowało prześladowania innych grup ludzi, niechęć do nieznajomych, obcokrajowców, bar­barzyńców, odmieńców. Uczucia te znajdowały dalszych poplecz­ników, kiedy doprowadzały do wojny.
Powiązane artykuły:
  • Wyższość i czystość rasy
    Cokolwiek się pisze w publikacjach pole­micznych na temat rasy, zawsze mamy do czynienia z dwoma pytaniami, obojętnie, czy są one wypowiedziane i czy znajdują od­powiedź,...
  • Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?
    Czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe : topnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na...
  • Pojemność mózgu a rasa
    Eskimosi, niektórzy południowi Afrykańczycy, Mongo­łowie, Japończycy i Indianie amerykańscy mają większą pojem­ność mózgu niż Europejczycy. Większe jeszcze mózgi mieli ludzie neandertalscy, potężnie zbu­dowani, którzy...

Copyright 2012