Home · Rasy człowieka · Mieszanie ras

Mieszanie ras

Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw mieszaniu ras, ponieważ prędzej czy później i tak to prawdopodobnie nastąpi". W świecie dzisiejszym człowiek półkrwi nie jest już uważany za wyrzutka, a większość małżeństw mieszanych istnieje wbrew konwencjom społecznym.

Często można spotkać się z niechęcią czy wrogością wynikającą z uprzedzeń rasowych. Mieszańcy mogą więc być upośledzeni i osiągnąć w życiu mniej niż ich „rasowi" przodkowie. „Osiągnięcia życiowe wymagają zarówno sposobności, jak I i uzdolnień", mówi amerykański genetyk W. E. Castle. Innymi słowy nie dziedziczność, a społeczeństwo może unicestwić żywotność mieszańców. Reasumując — nie stwierdzono biologicznie ujemnych skutków małżeństw mieszanych, ale też dokonano mało (obiektywnych) badań w celu ich wykrycia. Niestety, jak długo istnieją przesądy, krzywda społeczna będzie zawsze wywierała swój ha­mujący wpływ. Konieczność biologiczna? Walkę rasową w każdej jej postaci uważano, zwłaszcza w przeszłości, za manifestację koniecznej życiowej agresywności człowieka, za przejaw konkurencyjnej walki biologicznej. To przekonanie powodowało prześladowania innych grup ludzi, niechęć do nieznajomych, obcokrajowców, bar­barzyńców, odmieńców. Uczucia te znajdowały dalszych poplecz­ników, kiedy doprowadzały do wojny.
Powiązane artykuły:
  • Społeczne skutki mieszania ras
    Naukowcy chociaż prowadzą od dawna badanie na temat ras , często nie znajdują dowodów na poparcie swoich tez. Nie ma dowodów na istnienie tzw....
  • O rasach z przymrużeniem oka
    Istnieją nawet rasy pluskiew: Cimex lectularius jest plu­skwą człowieka białego, a Cimex rotundatus — Murzyna (te dwa gatunki mają nawet różne liczby chromosomów). Karol Darwin...
  • Podział według ras
    Większość naukowców zgadza się na podział prawie całej żyjącej ludzkości na co najmniej 3 duże grupy. Jak dalece tylko można było je zanalizować, różnicę w...

Copyright 2012