Home · Rasy człowieka · Mieszanie ras

Mieszanie ras

Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw mieszaniu ras, ponieważ prędzej czy później i tak to prawdopodobnie nastąpi". W świecie dzisiejszym człowiek półkrwi nie jest już uważany za wyrzutka, a większość małżeństw mieszanych istnieje wbrew konwencjom społecznym.

Często można spotkać się z niechęcią czy wrogością wynikającą z uprzedzeń rasowych. Mieszańcy mogą więc być upośledzeni i osiągnąć w życiu mniej niż ich „rasowi" przodkowie. „Osiągnięcia życiowe wymagają zarówno sposobności, jak I i uzdolnień", mówi amerykański genetyk W. E. Castle. Innymi słowy nie dziedziczność, a społeczeństwo może unicestwić żywotność mieszańców. Reasumując — nie stwierdzono biologicznie ujemnych skutków małżeństw mieszanych, ale też dokonano mało (obiektywnych) badań w celu ich wykrycia. Niestety, jak długo istnieją przesądy, krzywda społeczna będzie zawsze wywierała swój ha­mujący wpływ. Konieczność biologiczna? Walkę rasową w każdej jej postaci uważano, zwłaszcza w przeszłości, za manifestację koniecznej życiowej agresywności człowieka, za przejaw konkurencyjnej walki biologicznej. To przekonanie powodowało prześladowania innych grup ludzi, niechęć do nieznajomych, obcokrajowców, bar­barzyńców, odmieńców. Uczucia te znajdowały dalszych poplecz­ników, kiedy doprowadzały do wojny.
Powiązane artykuły:
  • Wyższość i czystość rasy
    Cokolwiek się pisze w publikacjach pole­micznych na temat rasy, zawsze mamy do czynienia z dwoma pytaniami, obojętnie, czy są one wypowiedziane i czy znajdują od­powiedź,...
  • O rasach z przymrużeniem oka
    Istnieją nawet rasy pluskiew: Cimex lectularius jest plu­skwą człowieka białego, a Cimex rotundatus — Murzyna (te dwa gatunki mają nawet różne liczby chromosomów). Karol Darwin...
  • Inteligencja a rasa
    Philip Vernon z Londyńskiego In­stytutu Szkolnictwa stwierdził, że „zajmowanie się badaniami nad różnicami inteligencji pomiędzy rasami jest bezprzedmiotowe... ponieważ inteligencja jest zawsze rezultatem wzajemnego od­działywania...

Copyright 2012