Home · Rasy człowieka · Czy wojna jest koniecznością biologiczną ?

Czy wojna jest koniecznością biologiczną ?

Czy wojna jest koniecznością biologiczną ? Na to pytanie próbują odpowiedzieć od wieków nie tylko filozofowie, ale przede wszystkim naukowcy. Niektórzy naukowcy decydują się na spekulacje odnośnie ras i istnienia wojny, które zjawisko uważają za konieczne z punktu widzenia biologicznego. Według koncepcji niektórych naukowców to biologia pacha człowieka do destrukcji do zabicia słabszych, a umożliwienie rozwoju silniejszym gatunkom czy rasom. Generał Friedrich von Bernhardi, który był młodym oficerem ułanów w czasie oblęże­nia Paryża, pisał w r. 1912: „Wojna jest koniecznością biologicz­ną, jest tak niezbędna, jak walka żywiołów natury; wydaje ona słuszny biologiczny wyrok, gdyż jej decyzje opierają się na na­turalnym porządku świata". W dwa lata później rozpoczęła się wojna, która doprowadziła do śmierci 8 milionów ludzi na „bio­logicznym" polu walki. Wojna hitlerowska, rozpoczęta zaledwie w 21 lat później, która miała pozbawić życia 50 milionów w cią­gu 5 lat, była poparta ideologią rasistowską. Oficjalny komenta­tor Alfred Rosenberg pisał: „Naród utworzony jest przez prze­wagę określonego zespołu cech ukształtowanego przez jego krew, a także przez język, okolicę geograficzną i poczucie jedności przeznaczenia politycznego; te ostatnie składniki są jednak mniej ważne. Decydującym elementem narodu jest jego krew". Ostatnie słowo należałoby oddać Wolterowi: „Jak długo ludzie będą wierzyć w niedorzeczności, tak długo będą popełniać okru­cieństwa".
Powiązane artykuły:
  • Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?
    Czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe : topnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na...
  • Inteligencja a rasa
    Philip Vernon z Londyńskiego In­stytutu Szkolnictwa stwierdził, że „zajmowanie się badaniami nad różnicami inteligencji pomiędzy rasami jest bezprzedmiotowe... ponieważ inteligencja jest zawsze rezultatem wzajemnego od­działywania...
  • Pojemność mózgu a rasa
    Eskimosi, niektórzy południowi Afrykańczycy, Mongo­łowie, Japończycy i Indianie amerykańscy mają większą pojem­ność mózgu niż Europejczycy. Większe jeszcze mózgi mieli ludzie neandertalscy, potężnie zbu­dowani, którzy...

Copyright 2012