Home · Rasy człowieka · Czy wojna jest koniecznością biologiczną ?

Czy wojna jest koniecznością biologiczną ?

Czy wojna jest koniecznością biologiczną ? Na to pytanie próbują odpowiedzieć od wieków nie tylko filozofowie, ale przede wszystkim naukowcy. Niektórzy naukowcy decydują się na spekulacje odnośnie ras i istnienia wojny, które zjawisko uważają za konieczne z punktu widzenia biologicznego. Według koncepcji niektórych naukowców to biologia pacha człowieka do destrukcji do zabicia słabszych, a umożliwienie rozwoju silniejszym gatunkom czy rasom. Generał Friedrich von Bernhardi, który był młodym oficerem ułanów w czasie oblęże­nia Paryża, pisał w r. 1912: „Wojna jest koniecznością biologicz­ną, jest tak niezbędna, jak walka żywiołów natury; wydaje ona słuszny biologiczny wyrok, gdyż jej decyzje opierają się na na­turalnym porządku świata". W dwa lata później rozpoczęła się wojna, która doprowadziła do śmierci 8 milionów ludzi na „bio­logicznym" polu walki. Wojna hitlerowska, rozpoczęta zaledwie w 21 lat później, która miała pozbawić życia 50 milionów w cią­gu 5 lat, była poparta ideologią rasistowską. Oficjalny komenta­tor Alfred Rosenberg pisał: „Naród utworzony jest przez prze­wagę określonego zespołu cech ukształtowanego przez jego krew, a także przez język, okolicę geograficzną i poczucie jedności przeznaczenia politycznego; te ostatnie składniki są jednak mniej ważne. Decydującym elementem narodu jest jego krew". Ostatnie słowo należałoby oddać Wolterowi: „Jak długo ludzie będą wierzyć w niedorzeczności, tak długo będą popełniać okru­cieństwa".
Powiązane artykuły:
  • Wyższość i czystość rasy
    Cokolwiek się pisze w publikacjach pole­micznych na temat rasy, zawsze mamy do czynienia z dwoma pytaniami, obojętnie, czy są one wypowiedziane i czy znajdują od­powiedź,...
  • Mieszanie ras
    Rozważania na temat mieszania ras doprowadziły do niejeden dyskusji . Prof. Berkey stwierdza jednak: „zwolennik poglądów mniej konserwa­tywnych nie będzie podnosił głosu przeciw...
  • Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?
    Czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe : topnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na...

Copyright 2012