Home · Rasy człowieka · Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?

Czy należy walczyć z mieszaniem ras ?

Czy należy walczyć o zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu ras? Największe mieszane grupy rasowe : topnieją w południowej Afryce, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i na niektórych wyspach Polinezji, np. na Hawajach. W pierwszych dwu strefach obowiązywały ustawy zabraniające małżeństw mieszanych, w pozostałych dwu — nie. W 15 stanach USA istniały ustawy zabraniające małżeństw pomiędzy białymi i czarnymi, były to: Alabama, Arkansas, Delaware, Louisiana, Mississippi, Missouri, N. Carolina, S. Carolina, Tennessee, Texas, Virginia i W. Virginia. Wy­roki za wykroczenia przeciw tym ustawom wahały się pomiędzy miesiącem a 10 latami więzienia; w czerwcu 1967 Sąd Najwyższy SA uznał ustawy zabraniające małżeństw mieszanych za nie niezgodne z konstytucją. U potomstwa takich małżeństw nie stwierdza się wad fizycznych (mogących odpowiadać niektórym nieudanym skrzyżowaniom wśród psów, których potomstwo miało kończyny tak krótkie, że nie mogło unieść brzucha ponad ziemię), przeciwnie, podobno stwierdzano heterozję (inaczej zwiększoną żywotność mieszkańców — dobrze znaną w świecie hodowców -zwierząt i roślin), jak u potomstwa kobiet polinezyjskich, które były z marynarzami angielskimi ze statku Bounty". Niestety, jak podkreśla G. A. Harrison w książce Biologia człowieka, „nie przedsięwzięto dotąd prawdziwie systematycznych studiów nad hybrydyzacją człowieka". Skutki nie są znane. „Wobec braku danych", mówi prof. Stern z Berkey w Kalifornii, konserwatysta będzie doradzał wstrzymanie się od dalszych eksperymentów, gdyż ewentualnie ujemne skutki zmieszania ras będą nieodwra­calne".
Powiązane artykuły:
  • Czy wojna jest koniecznością biologiczną ?
    Czy wojna jest koniecznością biologiczną ? Na to pytanie próbują odpowiedzieć od wieków nie tylko filozofowie, ale przede wszystkim naukowcy. Niektórzy naukowcy decydują się na...
  • Społeczne skutki mieszania ras
    Naukowcy chociaż prowadzą od dawna badanie na temat ras , często nie znajdują dowodów na poparcie swoich tez. Nie ma dowodów na istnienie tzw....
  • Wyższość i czystość rasy
    Cokolwiek się pisze w publikacjach pole­micznych na temat rasy, zawsze mamy do czynienia z dwoma pytaniami, obojętnie, czy są one wypowiedziane i czy znajdują od­powiedź,...

Copyright 2012