Home · Rasizm · Wielkość mózgu a rasa

Wielkość mózgu a rasa

W piśmiennictwie o nastawieniu wrogim do Murzynów używano zawsze jako argumentu różnicy w wielkości mózgu. Major lekarz R. W. Shiifeldt pisze: „Mózg Murzyna jest mniejszy, a czaszka ma pojemność 1000. ml, podczas gdy u białych 1250 ml. Kości czaszki są zbite i niezwykle grube i dla­tego głowa robi wrażenie tarana". Z powyższym niewielu się zgadza. Nie ma zależności pomiędzy wielkością mózgu a inteli­gencją. Średnia pojemność czaszki u mężczyzny waha się w gra­nicach 1300—1500 ml, ale od 1050 do 1800 ml uważa się za normę. Często podaje się za przykłady dwu pisarzy Anatola France'a i Iwana Turgieniewa, ponieważ mózg Rosjanina był dwukrotnie większy niż Francuza — 2000 i 1000 ml. Mimo czę­stego powoływania się na tę dziwną parę nie bardzo mogę zro­zumieć, dlaczego zbadano ich mózgi. Większość ludzi grzebie się zwyczajnie i choć się o nich nie zapomina, nie wykonuje się ta­kich pomiarów. Mózg przeciętnego mężczyzny europejskiego ma 1450 ml. (Mózg kobiety jest u większości narodów Europy o około 10% mniejszy, a więc ma ok. 1300 ml.) W porównaniu z tą średnią małpy antropoidalne, jak szympans (400 ml), orangutan (420 ml) i goryl (543 ml), są karłami. Mózg Europejczyka jest również większy niż mózgi wielu wczesnych ludzi, jak Austialopithecus airicanus (600 ml), Telanthropus (850 ml) i Sinanthiopus (1043 ml), jest również większy niż u niektórych ludzi współczesnych: tu­bylcy australijscy (1246 ml), Vedda — jaskiniowcy z Cejlonu (1285 ml i mieszkańcy wysp Andaman (1264 ml).
Powiązane artykuły:
  • Żydzi
    W tym miejscu koniecznych jest kilka słów o Żydach, którzy w pojęciu niektórych osób są traktowane za odrębną rasę. Takie pojecie ma swoje uzasadnienie...
  • Jak pisano o Murzynach ?
    O Murzynach można pisać bardzo krytycznie. Bardzo krytycznie można pisać także o wszystkich innych grupach. „Twierdzo­no, że afrykańscy Murzyni nigdy nie mieli naukowców, ale jakimże...
  • Klasyfikacje rasowe
    Naukowcy, choć są zwykle zwolennikami klasyfikowania, nie mogą dojść do zgody w sprawie gatunku Homo sapiens, podrodziny Hominae, rodziny Hominidae, nadrodziny Hominoidea, podrzędu Anthropoidae, rzędu...

Copyright 2012