Home · Rasizm · Podział ras według Garna oraz Boyda

Podział ras według Garna oraz Boyda

Oto podział ras według jednego z antropologów amerykańskich Garna Amerykańsko-indiański, Melanezyjsko-papuaski (od Nowej Gwinei do Fidżi), Mikronezyjski (większość wysp Pacyfiku na północ od równika) Polinezyjski (reszta Pacyfiku z Nową Zelandią, Hawajami i Wys­pami Wielkanocnymi), Australijski, Azjatycki (ogromna grupa obejmująca również Filipińczyków, Ja­pończyków, Eskimosów, Mongołów i Tybetańczyków), Hinduski (obejmujący cały podkontynent indyjski), Europejski (włączając północną Afrykę i Bliski Wschód), Afrykański (na południe od Sahary). Nawet Garn po zredukowaniu ilości ras zgadza się, że gru­py nie są ani dobrze odgraniczone, ani wewnętrznie jednorodne. Sześć z jego grup można łatwo podzielić na 32, co razem daje 35. Podział Garna został ogłoszony w r. 1961. Pięć lat wcześniej inny Amerykanin W. C. Boyd, profesor immunochemii, przy- jąwszy grupy krwi jako podstawę podziału, doszedł do wyosob­nienia 13 grup: Wcześni Europejczycy, Lapończycy, Północno-zachodni Europejczycy, Wschodni i Środkowi Europejczycy, Mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego, Afrykańczycy, Azjaci Hindo-Drawidowie, Indianie amerykańscy, Indonezyjczycy, Melanezyjczycy, Polinezyjczycy, Australijczycy. Na pierwszy rzut oka podział ten wydaje się różny od poprzed­niego, ale jeśli się połączy wszystkich Europejczyków Boyda , otrzymuje się 9 grup Garna. Istnieje poza tym uderzające podobieństwo pomiędzy podziałem na grupy przez obu autorów, innymi słowy istnieje około 9 typów ludzkich — podras — pod-gatunków, czy jak je nazwiemy.
Powiązane artykuły:
  • Podział ras
    Klasyfikacja ras zawsze przysparzała wiele emocji i zmieniała się na przełomie wieków. Jedna z nich wygląda tak :włosy kręcone lub w lokach ciemna skóra...
  • Klasyfikacje rasowe
    Naukowcy, choć są zwykle zwolennikami klasyfikowania, nie mogą dojść do zgody w sprawie gatunku Homo sapiens, podrodziny Hominae, rodziny Hominidae, nadrodziny Hominoidea, podrzędu Anthropoidae, rzędu...
  • Żydzi
    W tym miejscu koniecznych jest kilka słów o Żydach, którzy w pojęciu niektórych osób są traktowane za odrębną rasę. Takie pojecie ma swoje uzasadnienie...

Copyright 2012