Home · Rasizm · Murzyni

Murzyni

Murzyni (inaczej Afrykańczycy )występują (lub powinni występować) w każdym podziale ludzkości na grupy, jednak definicja Murzyna nie jest łatwa. Melanezyjczycy mają również wełniste włosy, ciemną skórę i szerokie nosy, wielu włączanych jest w obóz murzyński, jak np. Buszmeni, ma znacznie jaś­niejszą skórę niż Hindusi i Australijczycy.

Definicje mogą być zawwiłe, ale porównania są łatwiejsze, i w USA wykonano wiele takich badań porównawczych. Porównywano cechy charakte­rystyczne białych (przybyłych głównie z zachodniej Europy) i czarnych (pochodzących przeważnie z okolic Zatoki Gwinejskiej). Wnioski są następujące: Murzyn amerykański ma nieco węższą, dłuższą i niższą głowę, mniejszą pojemność czaszki 3 około 50 ml , większy odstęp po­między źrenicami, niższą linię włosów na czole, szerszy nos z niż­szym grzbietem, bardziej wystającą dolną szczękę, grubsze wargi, krótszą muszlę małżowiny usznej, krótszy tors (o ok. 4 cm), płytszą klatkę piersiową, mniejszą i węższą miednicę (Murzynki mają miednicę szerszą o 21 mm niż Murzyni , dłuższe nogi (o 5 cm) i oczywiście ciemniejszą skórę. Zabarwienie ciała nasila się do okresu dojrzewania, dochodząc do maksi­mum w wieku 15 lat, a później zmniejsza się. Włosy są bardziej kędzierzawe i mniej obfite, gdyż Murzyni mają mniejszą ilość cebulek włosowych, a włosy ich typu wolniej rosną. Ilość gruczołów potowych jest większa (co jest zrozumiałe), Murzyni mają poza tym większe zęby.
Powiązane artykuły:
  • Klasyfikacje rasowe
    Naukowcy, choć są zwykle zwolennikami klasyfikowania, nie mogą dojść do zgody w sprawie gatunku Homo sapiens, podrodziny Hominae, rodziny Hominidae, nadrodziny Hominoidea, podrzędu Anthropoidae, rzędu...
  • Jak pisano o Murzynach ?
    O Murzynach można pisać bardzo krytycznie. Bardzo krytycznie można pisać także o wszystkich innych grupach. „Twierdzo­no, że afrykańscy Murzyni nigdy nie mieli naukowców, ale jakimże...
  • Podział ras
    Klasyfikacja ras zawsze przysparzała wiele emocji i zmieniała się na przełomie wieków. Jedna z nich wygląda tak :włosy kręcone lub w lokach ciemna skóra...

Copyright 2012