Home · Rasizm · Klasyfikacje rasowe

Klasyfikacje rasowe

Naukowcy, choć są zwykle zwolennikami klasyfikowania, nie mogą dojść do zgody w sprawie gatunku Homo sapiens, podrodziny Hominae, rodziny Hominidae, nadrodziny Hominoidea, podrzędu Anthropoidae, rzędu Primates . Profesor zoolo­gii na Uniwersytecie Columbia Theodosius Dobzhansky wyciąga z tej niezgodności wniosek, że musi istnieć jakiś podstawowy błąd w metodach opisu i klasyfikacji; im dokładniej studiuje się cechy człowieka, tym odgraniczenie ras staje się mniej wyraźne. Klasyfikowanie rozpoczęło się na serio od Karola Linneusza, najsłynniejszego w tej dziedzinie, w r. 1740. Od tego czasu opi­sano ponad 2 000 000 gatunków zwierząt i roślin, z których więk­szość to owady, a jednym z opisanych gatunków jest człowiek. Linneusz zadowolił się 4 odmianami: europejską, amerykańsko -indiańską, azjatycką i afrykańską. 35 lat później J. F. Blumenbach, jeden z pierwszych antropologów, podzielił ludzkość na 5 odmian: białych (kaukaska), żółtych (mongolska), czarnych (etiopska), czerwonych (amerykańska) i brązowych (malajska). W XVIII wieku klasyfikacja była prostsza, po części dlatego, że odkryto nie wszystkie grupy ludzi, około r. 1900, kiedy skoń­czył się okres odkryć, sytuacja była już bardziej skomplikowa­na i Joseph Deniker odróżnił 6 grup dzielących się na 29 pod­grup: Wełniste włosy, szeroki nos żółta skóra — Buszmeni, ciemna skóra — Negryci, Murzyni, Melanezyjczycy - " Osadnicy tasmańscy zaczęli mordowanie ich w r. 1804, a zakończyło się ono śmiercią starej, posiwiałej kobiety, która prosiła o pogrzeb ,,za górami". Na jej oczach wytępiono jej plemię, a także poćwiartowano jej męża.
Powiązane artykuły:
  • Czy istnieją różnice między Amerykanami białymi i czarnymi ?
    Czy istnieją różnice między Amerykanami białymi i czarnymi ? Ludzie uważali przez wieki, że istnieją poważne różnice pomiędzy poszczególnymi rasami, Prof. Montagu wyliczył również...
  • Murzyni
    Murzyni (inaczej Afrykańczycy )występują (lub powinni występować) w każdym podziale ludzkości na grupy, jednak definicja Murzyna nie jest łatwa. Melanezyjczycy mają również wełniste włosy, ciemną...
  • Wielkość mózgu a rasa
    W piśmiennictwie o nastawieniu wrogim do Murzynów używano zawsze jako argumentu różnicy w wielkości mózgu. Major lekarz R. W. Shiifeldt pisze: „Mózg Murzyna jest mniejszy,...

Copyright 2012