Home · Rasizm · Klasyfikacje rasowe

Klasyfikacje rasowe

Naukowcy, choć są zwykle zwolennikami klasyfikowania, nie mogą dojść do zgody w sprawie gatunku Homo sapiens, podrodziny Hominae, rodziny Hominidae, nadrodziny Hominoidea, podrzędu Anthropoidae, rzędu Primates . Profesor zoolo­gii na Uniwersytecie Columbia Theodosius Dobzhansky wyciąga z tej niezgodności wniosek, że musi istnieć jakiś podstawowy błąd w metodach opisu i klasyfikacji; im dokładniej studiuje się cechy człowieka, tym odgraniczenie ras staje się mniej wyraźne. Klasyfikowanie rozpoczęło się na serio od Karola Linneusza, najsłynniejszego w tej dziedzinie, w r. 1740. Od tego czasu opi­sano ponad 2 000 000 gatunków zwierząt i roślin, z których więk­szość to owady, a jednym z opisanych gatunków jest człowiek. Linneusz zadowolił się 4 odmianami: europejską, amerykańsko -indiańską, azjatycką i afrykańską. 35 lat później J. F. Blumenbach, jeden z pierwszych antropologów, podzielił ludzkość na 5 odmian: białych (kaukaska), żółtych (mongolska), czarnych (etiopska), czerwonych (amerykańska) i brązowych (malajska). W XVIII wieku klasyfikacja była prostsza, po części dlatego, że odkryto nie wszystkie grupy ludzi, około r. 1900, kiedy skoń­czył się okres odkryć, sytuacja była już bardziej skomplikowa­na i Joseph Deniker odróżnił 6 grup dzielących się na 29 pod­grup: Wełniste włosy, szeroki nos żółta skóra — Buszmeni, ciemna skóra — Negryci, Murzyni, Melanezyjczycy - " Osadnicy tasmańscy zaczęli mordowanie ich w r. 1804, a zakończyło się ono śmiercią starej, posiwiałej kobiety, która prosiła o pogrzeb ,,za górami". Na jej oczach wytępiono jej plemię, a także poćwiartowano jej męża.
Powiązane artykuły:
  • Żydzi
    W tym miejscu koniecznych jest kilka słów o Żydach, którzy w pojęciu niektórych osób są traktowane za odrębną rasę. Takie pojecie ma swoje uzasadnienie...
  • Co to jest rasa ?
    Lancelot Hogben pisał, że genetycy uważają, że antropolodzy wiedzą co to rasa, etnologowie zakładają, że kla­syfikacje ras oparte są na genetyce, a politycy wierzą, że...
  • Murzyni
    Murzyni (inaczej Afrykańczycy )występują (lub powinni występować) w każdym podziale ludzkości na grupy, jednak definicja Murzyna nie jest łatwa. Melanezyjczycy mają również wełniste włosy, ciemną...

Copyright 2012