Home · Rasizm · Jak pisano o Murzynach ?

Jak pisano o Murzynach ?

O Murzynach można pisać bardzo krytycznie. Bardzo krytycznie można pisać także o wszystkich innych grupach. „Twierdzo­no, że afrykańscy Murzyni nigdy nie mieli naukowców, ale jakimże naukowcem może być człowiek, który nie zna miar ani wag, zegara ani kalendarza i nie ma sposobu zapisywania swych obserwacji? A jeśli zapytujecie, dlaczego Murzyni ich nie wynaleźli, to można odpowiedzieć, że również Europejczycy ich nie wymyślili i to z tego samego powodu, mianowicie brak było tych rzadkich, wyjątkowych warunków, które umożliwiają wy­nalezienie". To cytat Lorda Raglana. Następny pochodzi od Cy­cerona: „Nie bierzcie niewolników z Brytanii, są oni tak głupi i tak całkowicie niezdolni do nauczenia się czegokolwiek, że nie nadają się do domów ateńskich". W swych zapewnieniach, że mieszkańcy Brytanii są do niczego, imperator Klaudiusz był rów­nie kategoryczny. Mimo odrzucenia jakiegokolwiek przekonania we wrodzoną wyższość jednych nas nad drugimi i mimo usiłowań obiektywnej oceny problemu wyższości („fakty nigdy nie mówią same za sie­bie" pisze prof. Montagu, „ale zawsze przez interpretatora") nie można twierdzić, że ludzie rodzą się równi, nie można rów­nież przeczyć istnieniu grup ludzkich. Istnieją Murzyni, Eskimo­si i Pigmeje, istnieją również Buszmeni, a do 1876 istnieli Tasmańczycy". Ludzkość składa się z wielu odmian, ale nikt nie wie z ilu.
Powiązane artykuły:
  • Czy istnieją różnice między Amerykanami białymi i czarnymi ?
    Czy istnieją różnice między Amerykanami białymi i czarnymi ? Ludzie uważali przez wieki, że istnieją poważne różnice pomiędzy poszczególnymi rasami, Prof. Montagu wyliczył również...
  • Klasyfikacje rasowe
    Naukowcy, choć są zwykle zwolennikami klasyfikowania, nie mogą dojść do zgody w sprawie gatunku Homo sapiens, podrodziny Hominae, rodziny Hominidae, nadrodziny Hominoidea, podrzędu Anthropoidae, rzędu...
  • Dyskusja nad rasami
    Prof. Ernst Han- hart twierdzi, że wśród ludzi nie ma prawdziwych ras. Prof. L.S. Penrose z Londynu nie widzi pożytku w obronie tego poję­cia. ...

Copyright 2012