Home · Rasizm · Dyskusja nad rasami

Dyskusja nad rasami

Prof. Ernst Han- hart twierdzi, że wśród ludzi nie ma prawdziwych ras. Prof. L.S. Penrose z Londynu nie widzi pożytku w obronie tego poję­cia. Naukowcy wolą przeważ­nie używać określenia „grupa etniczna", ponieważ umożliwia ono odróżnienie, nie określa jakiegoś stanu, sugeruje wpływy kulturowe i wyłącza szkodliwe podejście emocjonalne. Słowo rasa mimo to istnieje, podobnie jak i rasizm.

Tytuł (Podstawy dzie­więtnastego wieku) Houstona Stewarta Chamberlaina brzmi dość niewinnie, ale książka ta, opublikowana w r. 1910, była jednym z pierwszych traktatów rasistowskich. Niemiecki cesarz Wil­helm II nazywał ją swą ulubioną książką i nabył wiele egzem­plarzy. Dla określenia jej John Oakesmith użył zwrotu : „cuchnące wydaliny pijanego ulicznika". Jeszcze wcześniej ukazał się czterotomowy (Esej o wolności ludzkich ras) napisany przez księcia Józefa Artura de Gobi- kontrrewolucjonistę francuskiego z połowy XIX w. Autor innych opracowań zgadza się, że niektórzy Murzyni są inteligentni, ale rozważając ten problem posługuje się metaforą konia trojańskiego: jak się wpuści jednego — wejdą wszyscy, a w następstwie klęska w Troi. Dr George, opierając się na danych z Ameryki Łacińskiej, jest przekonany, że źródłem zła jest kojarzenie się pomiędzy ludnością różnych ras, gdyż na ludność tego kontynentu składaj się biali, Indianie, metysi (skrzyżowanie białych z Indianami) Murzyni i mulaci (skrzyżowanie białych z czarnymi). Jako przykład cytuje Brazylię, która mimo bardzo obfitych zasobów naturalnych nie może nawet wyżywić swej ludności.
Powiązane artykuły:
  • Żydzi
    W tym miejscu koniecznych jest kilka słów o Żydach, którzy w pojęciu niektórych osób są traktowane za odrębną rasę. Takie pojecie ma swoje uzasadnienie...
  • Murzyni
    Murzyni (inaczej Afrykańczycy )występują (lub powinni występować) w każdym podziale ludzkości na grupy, jednak definicja Murzyna nie jest łatwa. Melanezyjczycy mają również wełniste włosy, ciemną...
  • Podział ras
    Klasyfikacja ras zawsze przysparzała wiele emocji i zmieniała się na przełomie wieków. Jedna z nich wygląda tak :włosy kręcone lub w lokach ciemna skóra...

Copyright 2012