Home · Rasizm · Co to jest rasa ?

Co to jest rasa ?

Lancelot Hogben pisał, że genetycy uważają, że antropolodzy wiedzą co to rasa, etnologowie zakładają, że kla­syfikacje ras oparte są na genetyce, a politycy wierzą, że ich przesądy potwierdza zarówno genetyka, jak i antropologia. W rzeczywistości wszyscy oni nie mają dowodów na swe prze­konania. Rasizm właściwie zaczął się rozpowszechniać dopiero w XIX w. Pierwszy Murzyn przybył do Nowego Świata zaledwie w dwa lata po Kolumbie, ale nie był on niewolnikiem, bardzo wielu Murzynów nigdy nie było niewolnikami, a skojarzeniu pomiędzy pojęciami „niewolnik" i „Murzyn" dała początek agitacja przeciw niewolnictwu. Argumentacja przedstawiona w książce Dar­wina (O powstawaniu gatunków), opubli­kowana zaledwie na 4 lata przed Proklamacją Emancypacji w Ameryce, zawierała wyjście dla tych, którzy chcieli uniknąć okropności posiadania wspólnego antropoidalnego przodka: być może ewolucja małpoludów miała miejsce, ale jeśli to prawda, to czarni są bliżsi początkowi rozwoju niż biali. Ten argument jest dzisiaj uważany za prawdziwy przez wielu zwolenników po­glądu, że Murzyn afrykański stał się stosunkowo niedawno Ho­mo sapiens. Trzeba dodać, że wiele sporów naukowych na temat rasy nie ma nic wspólnego z rasizmem. Prof. Carleton S. Coon jest antro­pologiem, którego najsłynniejsza książka nosi tytuł (Pochodzenie ras), przeprowadził również korektę in­nej pod tytułem (Rasy Europy), jednak na ogół naukowcy unikają słowa rasa. Sir Julian Huxley występo­wał przeciw jego używaniu.
Powiązane artykuły:
  • Czy istnieją różnice między Amerykanami białymi i czarnymi ?
    Czy istnieją różnice między Amerykanami białymi i czarnymi ? Ludzie uważali przez wieki, że istnieją poważne różnice pomiędzy poszczególnymi rasami, Prof. Montagu wyliczył również...
  • Jak pisano o Murzynach ?
    O Murzynach można pisać bardzo krytycznie. Bardzo krytycznie można pisać także o wszystkich innych grupach. „Twierdzo­no, że afrykańscy Murzyni nigdy nie mieli naukowców, ale jakimże...
  • Podział ras
    Klasyfikacja ras zawsze przysparzała wiele emocji i zmieniała się na przełomie wieków. Jedna z nich wygląda tak :włosy kręcone lub w lokach ciemna skóra...

Copyright 2012