Home · Populacja · Przyrost ludności

Przyrost ludności

W r. 1600 było na ziemi około 500 milionów ludzi, Brytyjczyków było ok. 5 000 000, w Ameryce Północnej ok. 1 000 000. Radykalna zmiana nastąpiła nagle w r. 1850 było na świecie 1 000 000 000 ludzi, na początku poprzedniego stulecia 1 500 000 000, w r. 1960 3 000 000 000, a przy końcu XX w. będzie prawie nieuchronnie 6 000 000 000. Te cztery pod­wojenia liczebności od początku naszej ery zajęły odpowiednio 600 lat, 250 lat, 90 lat i 30 lat, doprowadzając rasę ludzką do 4 miliardów w r. 1980. Rów­nowaga pomiędzy urodzeniem a śmiercią znikła. W niektórych krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki przewidywane przeży­je noworodka zwiększa się corocznie o 1 rok. Doszło do skojarzenia średniowiecznej rozrodczości z dwudziestowieczną śmiertelnością. W całej historii ziemi nie było nigdy okresu podobnego do obecnego. Nawet ta ogromna liczba 6 miliardów w r. 2000 może się oka­zać zaniżona. Na początku XXI w. będzie więc cztery razy więcej ludzi niż na początku naszego stulecia. Publicyści, którzy nie popierają bezmyślnego podejścia do spra­wy przyrostu, starają się poruszyć opinię publiczną w różny sposób. Mówią nam, że co roku przybywa 65 milionów żołądków do nakarmienia, że ten roczny przyrost jest większy niż cała ludność Wielkiej Brytanii, że co 6 tygodni przybywa na świat ludność Wielkiego Londynu albo ludność Polski i Hiszpanii ra­zem wziętych co roku. Obecny przyrost roczny oznacza codzien­nie o 180 000 żołądków więcej do nakarmienia, o 7500 co godzi­na, o 125 co minuta, o 2 co sekunda.
Powiązane artykuły:
  • Wzrost populacji ludzkiej
    Przy­rost około 2% lub w krajach o najwyższym przyroście — około 3%, jest dokładnie proporcjonalny do wzrostu kapitału w słabo prosperujących przedsiębiorstwach. Jest on nawet...
  • Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?
    Czy futurystyczne spekulacje są możliwe do urze­czywistnienia, czy nie, prawie pewne jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe spo­soby...
  • Prognozy przyrostu ludności
    W r. 1950 Sir Julian Huxley, który nigdy nie brał udziału w polemikach na tematy demograficzne, ostrzegał, że ludność świata przyrasta z szybkością 0,8 lub...

Copyright 2012