Home · Populacja · Prognozy przyrostu ludności

Prognozy przyrostu ludności

W r. 1950 Sir Julian Huxley, który nigdy nie brał udziału w polemikach na tematy demograficzne, ostrzegał, że ludność świata przyrasta z szybkością 0,8 lub 1% rocznie. Przewidywał on, że przy końcu stulecia osiągnie ona 3 000 000 000. Tę liczbę ludzkość osiągnęła w ciągu 12 lat od jego wypowiedzi, a obecne przewidywania zakładają przyrost roczny 1,9%. W Azji przyrost wynosi 2,7% i w r. 2000 było 4 401 000 000 Azjatów w porównaniu z 1 822 000 000 dzisiejszych. Nawet ten ogromny przyrost wydaje się niewielki w zestawieniu z tym, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej. W r. 1800 na każdych 3 ludzi na ziemi 2 było Azjatami, w było 2000 Azjatami tylko połowa ludno­ści ziemi, głównie ze względu na obie Ameryki, które jako ca­łość będą stanowić 13,5% ludności świata, podczas gdy w r. 1800 stanowiły zaledwie 2,8%. Średni przyrost w całej Ameryce Łaciń­skiej, wynosi obecnie 3%, a niektóre kraje dochodzą do 3,5%. Taka ekspansja oznacza podwojenie liczby w ciągu 20 lat. Nie można tego porównać z 20 minutami dla bakterii, ale dla ludz­kości wzrost taki jest rewolucyjny. Najbliższe 4 dekady stulecia uświadomią każdemu te fakty. W latach pomiędzy 1960 a 2000 populacja Ameryki Łaciń­skiej powiększyła się 3,6 raza, Afryki i Azji 3 razy, wschodniej Azji 2,3 raza, Oceanii, Ameryki Północnej 2 razy i wreszcie Europy o ponad 1/3. Co 4 lata człowiek do­daje do ludności świata tyle ludzi, ile żyło na wszystkich kontynentach na początku naszej ery, inaczej mówiąc w ciągu XX w. osiągnęło dojrzałość tyle ludzi, ile osiągnęło ją w ciągu całego pierwszego tysiąclecia naszej ery.
Powiązane artykuły:
  • Przyrost miast
    Z eksplozją tych liczb sprzężona jest implozja w kierunku miast. Zamiast zdobywać nowe tereny i przesuwać granice jak pionierzy Ameryki Północnej, ludzkość skupia się w...
  • Konsekwencje wzrostu populacji
    Na świecie umiera co se­kunda 2 ludzi, ale równocześnie rodzi się 4 dzieci, a te dwa do­datkowe żołądki bez przerwy, jak tykanie zegara, dochodzą...
  • Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?
    Czy futurystyczne spekulacje są możliwe do urze­czywistnienia, czy nie, prawie pewne jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe spo­soby...

Copyright 2012