Home · Populacja · Napływ imigrantów

Napływ imigrantów

Wyspa Isle of Man, położona niedaleko ruchliwego Lancashire i uważana za miejsce dla emerytów, nie zmienia swych obywateli. Na podstawie opisu ludności w 1961 r. stwier­dzono, że ok. 67% ludzi obecnych wtedy na wyspie to ludzie tam urodzeni. Zaledwie 3 miliony spośród ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii w r. 1971 urodziło się gdzie indziej, a 87% z nich urodziło się we Wspólnocie Brytyjskiej . Przez wiele lat Wielka Brytania była krajem, który tracił wielu ludzi, niż przyjmował, była eksporterem ludności. Ta tradycja za rola została nagle odwrócona w połowie lat pięćdziesiątych. W latach 1961—1962 było o 225 tysięcy więcej imigrantów niż emigrantów, co razem z szybszym przyrostem naturalnym dało powiększenie się ludności o 504 tysiące w ciągu 12 miesięcy y. Od 1 lipca 1962 r. obowiązuje ustawa imigracyjna Wspólnoty Brytyjskiej, obmyślana jako hamulec dla napływu imigrantów zwiększającego się głównie z Indii Zachodnich, a także z Pakistanu. Ustawa ta była bardzo krytykowana, gdyż utrudnia przybywanie czarnych i brązowych obywateli Wspólnoty Brytyjskiej, jednakże Wielka Brytania przyjmowała co roku tym okresie więcej imigrantów niż stosunkowa słabo zaludnione Stany Zjednoczone, a także więcej niż jest to wygodne dla i tak już gęsto zaludnionej wyspy. Ustawa stała się skuteczną barierą, liczba imigrantów spadła. Mimo ograniczenia imigracji około tysiąc wysp składających się na Wielką Brytanię będzie jeszcze gęściej zaludnionych przyszłości. Ludność Anglii powiększy się, jak przewidują fachowcy.
Powiązane artykuły:
  • Populacja a eksplozja demograficzna
    W r. 1900 na wyspie Mauritius urodziło się 37 dzieci na każdy tysiąc ludności. W r. 1966 liczba ta była nadal identyczna, mimo to...
  • Emigracja a przeludnienie
    Nie ma się co dziwić, że urba­niści nie mogą sobie dać rady z rozlokowaniem takich inwazji, jeśli np. w Sao Paulo przez 20 lat co...
  • Przyrost miast
    Z eksplozją tych liczb sprzężona jest implozja w kierunku miast. Zamiast zdobywać nowe tereny i przesuwać granice jak pionierzy Ameryki Północnej, ludzkość skupia się w...

Copyright 2012