Home · Populacja · Napływ imigrantów

Napływ imigrantów

Wyspa Isle of Man, położona niedaleko ruchliwego Lancashire i uważana za miejsce dla emerytów, nie zmienia swych obywateli. Na podstawie opisu ludności w 1961 r. stwier­dzono, że ok. 67% ludzi obecnych wtedy na wyspie to ludzie tam urodzeni. Zaledwie 3 miliony spośród ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii w r. 1971 urodziło się gdzie indziej, a 87% z nich urodziło się we Wspólnocie Brytyjskiej . Przez wiele lat Wielka Brytania była krajem, który tracił wielu ludzi, niż przyjmował, była eksporterem ludności. Ta tradycja za rola została nagle odwrócona w połowie lat pięćdziesiątych. W latach 1961—1962 było o 225 tysięcy więcej imigrantów niż emigrantów, co razem z szybszym przyrostem naturalnym dało powiększenie się ludności o 504 tysiące w ciągu 12 miesięcy y. Od 1 lipca 1962 r. obowiązuje ustawa imigracyjna Wspólnoty Brytyjskiej, obmyślana jako hamulec dla napływu imigrantów zwiększającego się głównie z Indii Zachodnich, a także z Pakistanu. Ustawa ta była bardzo krytykowana, gdyż utrudnia przybywanie czarnych i brązowych obywateli Wspólnoty Brytyjskiej, jednakże Wielka Brytania przyjmowała co roku tym okresie więcej imigrantów niż stosunkowa słabo zaludnione Stany Zjednoczone, a także więcej niż jest to wygodne dla i tak już gęsto zaludnionej wyspy. Ustawa stała się skuteczną barierą, liczba imigrantów spadła. Mimo ograniczenia imigracji około tysiąc wysp składających się na Wielką Brytanię będzie jeszcze gęściej zaludnionych przyszłości. Ludność Anglii powiększy się, jak przewidują fachowcy.
Powiązane artykuły:
  • Konsekwencje wzrostu populacji
    Na świecie umiera co se­kunda 2 ludzi, ale równocześnie rodzi się 4 dzieci, a te dwa do­datkowe żołądki bez przerwy, jak tykanie zegara, dochodzą...
  • Prognozy przyrostu ludności
    W r. 1950 Sir Julian Huxley, który nigdy nie brał udziału w polemikach na tematy demograficzne, ostrzegał, że ludność świata przyrasta z szybkością 0,8 lub...
  • Przyrost ludności
    W r. 1600 było na ziemi około 500 milionów ludzi, Brytyjczyków było ok. 5 000 000, w Ameryce Północnej ok. 1 000 000....

Copyright 2012