Home · Populacja · Konsekwencje wzrostu populacji

Konsekwencje wzrostu populacji

Na świecie umiera co se­kunda 2 ludzi, ale równocześnie rodzi się 4 dzieci, a te dwa do­datkowe żołądki bez przerwy, jak tykanie zegara, dochodzą do pęczniejącej populacji świata. Równocześnie nieustanny wzrost oznacza także, że dzisiaj jest więcej ludzi niedożywionych niż kiedykolwiek w przeszłości. (Jeśliby nawet na początku naszej ery cała ludzkość była niedo­żywiona, stanowiłoby to zaledwie 7% dzisiejszej populacji, a nikt przecież nie wierzy, że na świecie 93% ludzi jest odżywianych dostatecznie.

Tempo przyrostu produkcji żywności o 4%, które by­łoby konieczne dla zlikwidowania niedożywienia w ciągu najbliższych 15 lat, nie zostało osiągnięte przez żaden z krajów nierozwiniętych. (A przecież nie oznacza to wyhodowania 2 ziaren ryżu, tam gdzie przedtem rosło 1, ale wyprodukowanie co roku 104 zamiast obecnych 100). Produkcja rolna na głowę ludności w Azji jest obecnie niższa niż przed wojną. Pomimo postępów oświaty w Azji jest obecnie więcej analfabetów niż 10 lat temu. Nehru powiedział kiedyś, że każdy problem w Indiach trzeba pomnożyć „przez 400 000 000". Co roku cyfra ta zwiększa się o ok. 11 milionów i gdyby żył dzisiaj powiedziałby „przez 600 000 000". Dalszą trudnością jest fakt, że narody o szybkim przyroście ludności zostają zalane jak powodzią przez dzieci, które potrafią owszem jeść, ale na ogół biorąc nie potrafią utrzy­mywać rodzin. W krajach mających 3% przyrostu połowa lud­ności nie ukończyła 15 lat. W Wielkiej Brytanii 15 lat nie ukoń­czyła mniej niż 1/3 ludności.
Powiązane artykuły:
  • Emigracja a przeludnienie
    Nie ma się co dziwić, że urba­niści nie mogą sobie dać rady z rozlokowaniem takich inwazji, jeśli np. w Sao Paulo przez 20 lat co...
  • Napływ imigrantów
    Wyspa Isle of Man, położona niedaleko ruchliwego Lancashire i uważana za miejsce dla emerytów, nie zmienia swych obywateli. Na podstawie opisu ludności w 1961 r....
  • Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?
    Czy futurystyczne spekulacje są możliwe do urze­czywistnienia, czy nie, prawie pewne jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe spo­soby...

Copyright 2012