Home · Populacja · Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?

Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?

Czy futurystyczne spekulacje są możliwe do urze­czywistnienia, czy nie, prawie pewne jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe spo­soby życia zostaną zdruzgotane. Przewidywania dr. Fremlina dotyczące gospodarki przyszłości nie dotyczą jakiegoś jurajskiego wieku przyszłości, nie wychodzą przecież poza 3 tysiąclecie. Rok 2760 nie jest bardziej odległy w przyszłości niż rok 1160 w przeszłości; odległy jest tylko o tyle lat, ile dzieli Henryka II od Elżbiety II.

Te fenomenalne podwojenia populacji są nie do uniknięcia, chy­ba że zwiększy się śmiertelność lub obniży liczba urodzeń. Po­nieważ nikt nie zaleca zwiększenia śmiertelności, a perspektywy ogromnych przyrostów populacyjnych stają się alarmujące w większości krajów, trzeba zwrócić uwagę na kontrolę urodzeń. W tym jednak kierunku nie robi się prawie nic ani na arenach narodowych, ani na międzynarodowych . Zaledwie w r. 1965, po 13 la­tach bezczynności, Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła, że należy stworzyć poradnictwo dla planowania rodziny z punk­tu widzenia medycznego i zdrowia publicznego. Większość kra­jów ma nadzieję, że zapobieganie ciąży będzie łatwo dostępne dla wszystkich i że ich obywatele będą rozsądni w planowaniu swych rodzin. Sposób propagowania podobny jest do szerzenia oświaty za pomocą rozpowszechniania tanich podręczników bez obowiązku uczęszczania do szkoły. Jednak nawet kraje posiada­jące określone programy planowania rodziny nie panują nad sytuacją.
Powiązane artykuły:
  • Konsekwencje wzrostu populacji
    Na świecie umiera co se­kunda 2 ludzi, ale równocześnie rodzi się 4 dzieci, a te dwa do­datkowe żołądki bez przerwy, jak tykanie zegara, dochodzą...
  • Napływ imigrantów
    Wyspa Isle of Man, położona niedaleko ruchliwego Lancashire i uważana za miejsce dla emerytów, nie zmienia swych obywateli. Na podstawie opisu ludności w 1961 r....
  • Populacja a eksplozja demograficzna
    W r. 1900 na wyspie Mauritius urodziło się 37 dzieci na każdy tysiąc ludności. W r. 1966 liczba ta była nadal identyczna, mimo to...

Copyright 2012