Home · Populacja · Emigracja a przeludnienie

Emigracja a przeludnienie

Nie ma się co dziwić, że urba­niści nie mogą sobie dać rady z rozlokowaniem takich inwazji, jeśli np. w Sao Paulo przez 20 lat co tydzień przybywa 2400 osób. Emigrację uważano zawsze za wielką klapę bezpieczeństwa dla okolic przeludnionych, parowce atlantyckie przewiozły z pew­nością, zwłaszcza w XIX w., miliony ludzi do Nowego Świata. Irlandczycy, zmuszeni głodem, emigrowali tak licznie, że nie tylko eliminowało to nadwyżki ludności, ale zmniejszało istniejące zaludnienie kraju.

Mimo tych wędrówek rzesz i „otwartych ramion" całego kontynentu liczbę ludności, która porzuciła Europę dla Nowego Świata od r. 1850, ocenia się zaledwie na 30 milionów. A liczba ludzi, o którą co roku powiększa się ludzkość, wynosi 65 milionów, czyli więcej niż całkowita emigracja z jakiegokolwiek kraju do innego w ciągu ostatnich 150 lat. Tyle dla naświetlenia sprawy emigracji jako sposobu roz­wiązania trudności. Gdyby stał się jakiś cud i Antarktyda roz­kwitła ciepłymi preriami amerykańskiego Zachodu, to nowe zie­mie miałyby zaledwie nawiasowe znaczenie dla problemu prze­ludnienia, w krótkim czasie szósty kontynent miałby własne problemy populacyjne, a reszta świata nie odczułaby prawie korzyści w postaci zmniejszenia swych kłopotów. Poza tym, odwrotnie niż Irlandczycy, większość ludzi jest nie­ruchliwa. Do niedawna wiele ludzi w Anglii nie było w ogóle poza granicami swego hrabstwa (co odpowiada okręgowi admi­nistracyjnemu). Takie zjawisko wydaje się niewiarygodne, ale oparte na faktach.
Powiązane artykuły:
  • Jak duża będzie populacja w 2760 roku ?
    Pomieszczenie dalszych 4 400 000 na obszarze tak już tak zatłoczonym, jak Anglia i Walia, w ciągu najbliższych 30 lat wydaje się czymś okropnym,...
  • Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?
    Czy futurystyczne spekulacje są możliwe do urze­czywistnienia, czy nie, prawie pewne jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe spo­soby...
  • Prognozy przyrostu ludności
    W r. 1950 Sir Julian Huxley, który nigdy nie brał udziału w polemikach na tematy demograficzne, ostrzegał, że ludność świata przyrasta z szybkością 0,8 lub...

Copyright 2012