Home · Populacja · Jak duża będzie populacja w 2760 roku ?

Jak duża będzie populacja w 2760 roku ?

Pomieszczenie dalszych 4 400 000 na obszarze tak już tak zatłoczonym, jak Anglia i Walia, w ciągu najbliższych 30 lat wydaje się czymś okropnym, ale niniejsze liczby są o wiele mniej przerażające niż te, które przewidywano podczas minionego dziesięciolecia. W r. 1964 najwyższe przewidywania określały -ludność Wielkiej Brytanii przy końcu stulecia na około 75 milionów. Królowa Elżbieta II ma już około 10 razy więcej poddanych Wielkiej Brytanii niż jej poprzedniczka Elżbieta I. O ile więcej będzie ich miał król Karol III? Kiedy ten przyrost ulegnie zaha­mowaniu? Różne obliczenia dokonywane w celu oceny ostatecznych możliwości naszej planety brzmią jak powieści fantastyczne. Jeden taki zestaw opracowany został przez dr. J. H. Fremlina z uniwer­sytetu w Birmingham. Podzielił on dalszy postęp na etapy: Etap 1. Właściwa gospodarka rolna z użyciem dachów nad miastami oraz oceanów jako terenów uprawy roślin pozwoli na 7 podwojeń istniejącej populacji. A więc 400 miliardów ludzi za 260 lat. Etap 2. Rośliny i zwierzęta zjadane w XX w. zostaną zastąpione przez bardziej wydajne pokarmy, np. plankton jest wydajniejszy niż ryby. Pozwoli to na 10 dalszych podwojeń, czyli 3 biliony w r. 2330. Na jednego człowieka będzie wtedy wypadać ok. 1,3 ara. Etap 3. Reflektory satelitarne przeniosą energię na bieguny, zlikwidują noc i spowodują wszędzie warunki tropikalne 15 bilionów ludzi w r. 2410. Etap 4. Bezpośrednia syntetyzacja środków żywności, zużywanie odpa­dów. Jeden trylion w r. 2640. Etap 5. Trzeba będzie znaleźć sposoby na ochłodzenie naszej planety, ponieważ na każdy m przypadać będzie 2 ludzi. 12 000 000 000 000 000 ludzi w r. 2760.
Powiązane artykuły:
  • Konsekwencje wzrostu populacji
    Na świecie umiera co se­kunda 2 ludzi, ale równocześnie rodzi się 4 dzieci, a te dwa do­datkowe żołądki bez przerwy, jak tykanie zegara, dochodzą...
  • Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?
    Czy futurystyczne spekulacje są możliwe do urze­czywistnienia, czy nie, prawie pewne jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe spo­soby...
  • Napływ imigrantów
    Wyspa Isle of Man, położona niedaleko ruchliwego Lancashire i uważana za miejsce dla emerytów, nie zmienia swych obywateli. Na podstawie opisu ludności w 1961 r....

Copyright 2012