Home · Populacja

Jak poradzić sobie z podwojeniem populacji ?

Czy futurystyczne spekulacje są możliwe do urze­czywistnienia, czy nie, prawie pewne jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe spo­soby życia zostaną zdruzgotane. Przewidywania dr. Fremlina dotyczące gospodarki przyszłości ...

Jak duża będzie populacja w 2760 roku ?

Pomieszczenie dalszych 4 400 000 na obszarze tak już tak zatłoczonym, jak Anglia i Walia, w ciągu najbliższych 30 lat wydaje się czymś okropnym, ale niniejsze liczby są o wiele mniej przerażające niż...

Napływ imigrantów

Wyspa Isle of Man, położona niedaleko ruchliwego Lancashire i uważana za miejsce dla emerytów, nie zmienia swych obywateli. Na podstawie opisu ludności w 1961 r. stwier­dzono, że ok. 67% ludzi obecnych wtedy na wyspie to...

Emigracja a przeludnienie

Nie ma się co dziwić, że urba­niści nie mogą sobie dać rady z rozlokowaniem takich inwazji, jeśli np. w Sao Paulo przez 20 lat co tydzień przybywa 2400 osób. Emigrację uważano zawsze za wielką klapę...

Przyrost miast

Z eksplozją tych liczb sprzężona jest implozja w kierunku miast. Zamiast zdobywać nowe tereny i przesuwać granice jak pionierzy Ameryki Północnej, ludzkość skupia się w strefach przepeł­nionych. Dzieje się to nawet w szybszym tempie niż...

Prognozy przyrostu ludności

W r. 1950 Sir Julian Huxley, który nigdy nie brał udziału w polemikach na tematy demograficzne, ostrzegał, że ludność świata przyrasta z szybkością 0,8 lub 1% rocznie. Przewidywał on, że przy końcu stulecia osiągnie...

Konsekwencje wzrostu populacji

Na świecie umiera co se­kunda 2 ludzi, ale równocześnie rodzi się 4 dzieci, a te dwa do­datkowe żołądki bez przerwy, jak tykanie zegara, dochodzą do pęczniejącej populacji świata. Równocześnie nieustanny wzrost oznacza także, że...

Przyrost ludności

W r. 1600 było na ziemi około 500 milionów ludzi, Brytyjczyków było ok. 5 000 000, w Ameryce Północnej ok. 1 000 000. Radykalna zmiana nastąpiła nagle w r. 1850 było na...

Wzrost populacji ludzkiej

Przy­rost około 2% lub w krajach o najwyższym przyroście — około 3%, jest dokładnie proporcjonalny do wzrostu kapitału w słabo prosperujących przedsiębiorstwach. Jest on nawet niż­szy niż przyrost kapitału zainwestowanego przez rząd, a przecież nikt...

Populacja a eksplozja demograficzna

W r. 1900 na wyspie Mauritius urodziło się 37 dzieci na każdy tysiąc ludności. W r. 1966 liczba ta była nadal identyczna, mimo to ciągu bieżącego stulecia Mauritius została złapana w kleszcze eksplozji...

Copyright 2012