Home · Najważniejsze odkrycia XX wieku · Inżynieria genetyczna jako ingerencja w materiał genetyczny organizmów

Inżynieria genetyczna jako ingerencja w materiał genetyczny organizmów

Inżynieria genetyczna jako ingerencja w materiał genetyczny organizmów to kolejne z osiągnięć XX wieku, o którym można powiedzieć, że miało niemałe znaczenie. Dzięki badaniom Watsona i Cricka nad DNA ludzkość mogła lepiej zrozumieć prawa rządzące dziedzicznością, a sam postęp biologii molekularnej pozwolił na opracowanie metod, które pozwalały zarządzać tym właśnie procesem. Największy rozwój inżynierii genetycznej nastąpił w latach osiemdziesiątych XX wieku i od tego czasu dziedzina ta idzie cały czas do przodu. Naukowcy zajmujący się tym potrafią izolować geny, które odpowiedzialne są za powstawanie określonych cech. Dzięki temu można było chociażby zidentyfikować podłoże chorób dziedzicznych, czy opracować metody wytworzenia żywności transgenicznej. Miało to również znaczenie dla rolnictwa, gdyż dzięki temu możliwy jest szybszy wzrost niektórych roślin. Na dodatek, poza wzmocnieniem walorów odżywczych zbóż, warzyw, czy owoców przekłada się to też na zmniejszenie ilości stosowanych nawozów i pestycydów. Stanley Cohen i Herbert Boyer, którzy przeszło trzydzieści lat temu przenieśli ludzki gen do bakterii wykazali, że podstawowa instrukcja życia zapisana jest w każdym organizmie tak samo, w takim samym języku. Śmiało można powiedzieć, że od tego czasu zmieniło się wszystko. Takie działania w ramach inżynierii genetycznej jak: izolowanie fragmentów materiału genetycznego z komórki, wprowadzenie zmian do informacji genetycznej, czy klonowanie stały się od tej chwili możliwe.
Powiązane artykuły:
  • Odkrycie DNA, fundamentalne dla biologii
    Fundamentalnym odkryciem dla biologii było odkrycie DNA. Bez wątpienia było to przełomowe wydarzenie w nauce, nie tylko, jeśli chodzi o XX wiek. 28 lutego 1953...
  • Zapłodnienie in vitro, szansa dla osób bezpłodnych
    W 1978 roku, 25 lipca urodziło się pierwsze na świecie dziecko, które poczęte zostało w próbówce, dzięki metodzie zapłodnienia in vitro. Była to Louise Brown....
  • Komputery i rozwój elektroniki
    Obecnie ludzie nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez Internetu, co jednak byłoby nie możliwe do osiągnięcia, gdyby nie powstanie komputerów właśnie. Opracowanie mikroprocesorów zdolnych do szybkiego...

Copyright 2012