Home · Najważniejsze odkrycia XX wieku · Energia atomowa, jedno z największych odkryć fizyki

Energia atomowa, jedno z największych odkryć fizyki

Nie da się zaprzeczyć, że XX wiek to przede wszystkim duży rozwój fizyki i wszystkiego, co jest z nią powiązane. Na tym polu bowiem pojawiło się rzeczywiście wiele odkryć. Dzięki temu można było nie tylko zrozumieć Wszechświat, ale jeszcze mógł nastąpić tak daleko sięgający postęp technologiczny. Jednym z bardziej spektakularnych osiągnięć było odkrycie energii, która drzemie w atomach. To w końcu kontrolowana reakcja łańcuchowa, która zachodzi w blokach reaktorów atomowych stała się teraz najtańszym sposobem pozyskiwania prądu. Szacuje się, że obecnie na świecie funkcjonuje czterystu trzydziestu pięciu reaktorów w energetycznych, w trzydziestu państwach. Ich udział w światowym dostarczaniu prądu to około czternastu procent. Lepsze zrozumienie natury materiałów radioaktywnych, a także tego, jaki wywierają one wpływ na organizmy żywe pozwoliło na stworzenie terapii, które pomagają wyleczyć nieuleczalne do tej pory nowotwory. Także odkrycie to miało również spore znaczenie dla medycyny. Niestety, poza dobroczynnymi skutkami, jakie niesie ze sobą odkrycie energii atomowej, rozwój fizyki pod tym kątem umożliwił również stworzenie najbardziej śmiercionośnej broni, jaka powstała na świecie. Tak czy siak, pojawienie się energii atomowej było przełomem w nauce i w życiu człowieka. Szkoda, że tak solidny środek nie zawsze wykorzystywany jest w szczytnych celach. Jeśli więc brać pod uwagę znaczenie energii atomowej to jest ono ogromne. Dlatego można ją uznać za ważne odkrycie XX wieku.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012