Home · Kluczowe wynalazki w historii świata · Radio, „telegraf bez drutu”

Radio, „telegraf bez drutu”

Jedna z definicji radia brzmi następująco: przekazywanie sygnałów przy pomocy fal radiowych o częstotliwościach niższych od światła widzialnego. Za twórcę tego wynalazku uważa się Guglielmo Marconiego, jaki rozpoczął doświadczenia z falami radiowymi w 1894 roku. Na początku udało mu się przesłać sygnał na odległość jednego kilometra, natomiast w 1898 roku odbyła się pierwsza próba przesłania sygnału przez Kanał La Manche. Za pomocą sygnału radiowego przesyłano znaki alfabetu Morse’a, później zaś dźwięki. Radio przyczyniło się do tego, że ludzie mieli szerszy dostęp do informacji różnego rodzaju. Tym samym łatwiej było zdobywać informacje o otaczającym świecie. Zrewolucjonizował się sam sposób prowadzenia wojny. Uważano je za „telegraf bez drutu”, gdyż do przekazywania informacji zastosowano zamiast kabli fale radiowe. Obecnie fale radiowe przenoszą różne typy informacji. Sygnały telewizyjne przenoszą informacje audiowizualne, sygnały sterowania radiowego przekazują impulsy sterujące samolotami i samochodami. Fale radiowe mają również wpływ na odkrycia astronomiczne. Docierają także do naszych domów. Narodziny łączności radiowej bez wątpienia odmieniły oblicze świata. Fale radiowe, poza wymienionymi wyżej funkcjami odbijają się także na zbieraniu danych. Technika radiowa cały czas się rozwija, w związku z czym można się spodziewać dalszych sukcesów na tym polu. Odkrycie fal radiowych zmieniło wizerunek świata, pozwalając na rozwój dziedzin informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Powiązane artykuły:
  • Koło, wynalazek sprzed około sześciu tysięcy lat
    Koło to wynalazek, którego powstanie datuje się na około sześć tysięcy lat temu. To okrągłe urządzenie może obracać się wokół osi przeprowadzonej przez jego środek....
  • Pismo jako podstawa pozyskiwania informacji
    Tak naprawdę, gdyby nie odkrycie pisma, nie byłoby możliwe pozyskanie wiadomości historycznych z jakiejkolwiek epoki. Poprzez pismo ludzie mogą sobie bowiem dalej przekazywać poszczególne treści,...
  • Siła elektryczności
    Elektryczność to coś, bez czego tak naprawdę nikt nie mógłby dzisiaj funkcjonować. Wraz z badaniami angielskiego fizyka Williama Gillberta ludzie w siedemnastym wieku ludzie mogli...

Copyright 2012