Home · Kluczowe wynalazki w historii świata · Pieniądz, wynalazek dzięki któremu rozwija się świat

Pieniądz, wynalazek dzięki któremu rozwija się świat

Odkrycie pieniądza znacznie przyczyniło się do rozwoju świata. Wcześniej, zanim go odkryto wszystko opierało się na zasadach handlu wymiennego. Samo zaś pojawieni się pieniądza pozwoliło na rozwój handlu i ekonomii. Pierwsze monety pojawiły się w Starożytnej Grecji i Fenicji, około siódmego wieku przed naszą erą. Były to spłaszczone kulki z brązu, srebra lub też złota. Zaczęto następnie na nich wybijać różne oznaczenia, głównie były to pieczęcie władców. Rozwijanie się handlu wpłynęło na to, że było potrzebne coraz więcej pieniędzy. Monety z metali szlachetnych zostały zastąpione przez papierowe kwity. Moneta z kruszcu, którą odkryli Grecy miała znaczny wpływ na to, jak zaczęto stopniowo odróżniać poszczególne nominały. To od czasów hellenistycznych pieniądz stał się trwałym elementem życia społecznego i gospodarczego, wzajemnie przenikając te dwa obszary. Pieniądze stały się również przedmiotem darów i gwarantem bogactwa w Europie. Później dzięki monetom rozwijało się kupiectwo, aby w końcu wszystko mogło przybrać taki kształt jak obecnie. Bez pieniędzy nie byłoby możliwe obecnie dokonanie jakiejkolwiek transakcji, w związku z czym nie jest dziwne, że aż tak bardzo docenia się ten wynalazek na tle innych, które powstały na przestrzeni dziejów. Jeżeli cokolwiek miało znaczenie dla obecnego kształtu ekonomii i handlu, a także odbijało się bezpośrednio na sprawach związanych z polityką, to na pewno można uznać, że były to właśnie pieniądze. To na nich bazuje praktycznie cały świat.
Powiązane artykuły:
  • Moc silników spalinowych
    Maszyna parowa została stopniowo wyeliminowana przez silniki spalinowe. Proces spalania do napędzania maszyn rozkwitł w dziewiętnastym wieku. Natomiast Christian Huygens, nadworny uczony Ludwika XIV stworzył...
  • Siła elektryczności
    Elektryczność to coś, bez czego tak naprawdę nikt nie mógłby dzisiaj funkcjonować. Wraz z badaniami angielskiego fizyka Williama Gillberta ludzie w siedemnastym wieku ludzie mogli...
  • Koło, wynalazek sprzed około sześciu tysięcy lat
    Koło to wynalazek, którego powstanie datuje się na około sześć tysięcy lat temu. To okrągłe urządzenie może obracać się wokół osi przeprowadzonej przez jego środek....

Copyright 2012