Home · Kluczowe wynalazki w historii świata

Internet jako podstawa funkcjonowania

Mało kto wyobraża sobie obecnie, że mógłby nie korzystać z Internetu. Mimo, że upowszechnienie sieci internetowej miało miejsce około dwudziestu lat temu to teraz ma ona wielki wpływ na globalizm jak żadna inna dziedzina. Objawia...

Moc silników spalinowych

Maszyna parowa została stopniowo wyeliminowana przez silniki spalinowe. Proces spalania do napędzania maszyn rozkwitł w dziewiętnastym wieku. Natomiast Christian Huygens, nadworny uczony Ludwika XIV stworzył już w 1673 roku maszynę działającą za pomocą tłoka. Od...

Siła elektryczności

Elektryczność to coś, bez czego tak naprawdę nikt nie mógłby dzisiaj funkcjonować. Wraz z badaniami angielskiego fizyka Williama Gillberta ludzie w siedemnastym wieku ludzie mogli dowiedzieć się wiele na temat zasad, które rządzą fizyką. To...

Radio, „telegraf bez drutu”

Jedna z definicji radia brzmi następująco: przekazywanie sygnałów przy pomocy fal radiowych o częstotliwościach niższych od światła widzialnego. Za twórcę tego wynalazku uważa się Guglielmo Marconiego, jaki rozpoczął doświadczenia z falami radiowymi w 1894...

Maszyna parowa i jej wpływ na mechanikę

Wynalezienie maszyny parowej było o tyle ważne, że od tego czasu wszelką pracę ludzkich rąk można było ulepszyć dzięki temu, że zastąpiono ją pracą maszyn. Dzięki temu też ludzie mogli poczuć się dogodniej i nie...

Pieniądz, wynalazek dzięki któremu rozwija się świat

Odkrycie pieniądza znacznie przyczyniło się do rozwoju świata. Wcześniej, zanim go odkryto wszystko opierało się na zasadach handlu wymiennego. Samo zaś pojawieni się pieniądza pozwoliło na rozwój handlu i ekonomii. Pierwsze monety pojawiły się w...

Pismo jako podstawa pozyskiwania informacji

Tak naprawdę, gdyby nie odkrycie pisma, nie byłoby możliwe pozyskanie wiadomości historycznych z jakiejkolwiek epoki. Poprzez pismo ludzie mogą sobie bowiem dalej przekazywać poszczególne treści, które nie zanikną niezapamiętane. To bodajże najważniejsza funkcja pisma. Opanowanie...

Sztuka wytapiania metalu

Wytapianie metalu to kolejny ważny wynalazek ludzkości, bez którego nie byłby możliwy jej dalszy rozwój. Wcześniej, zanim ludzie posiedli tę umiejętność ich narzędzia używane do pracy były nieprecyzyjne i toporne. Nie były to przedmioty...

Koło, wynalazek sprzed około sześciu tysięcy lat

Koło to wynalazek, którego powstanie datuje się na około sześć tysięcy lat temu. To okrągłe urządzenie może obracać się wokół osi przeprowadzonej przez jego środek. Można bez ogródek powiedzieć, że dzięki temu wynalazkowi ludzkość znacznie...

Ogień jako najważniejszy wynalazek prehistorii

Ogień uznaje się za fundamentalny wynalazek prehistorii. Podtrzymanie zapłonów ognia pochodzących ze zjawisk typowo naturalnych zostało udoskonalone przez przodków za pomocą utrzymania ognia. Umiejętność rozniecania ognia, czyli kontrolowane wywoływanie zapłonu poprzez tarcie lub krzesanie iskier,...

Copyright 2012