Home · Ekspedycje naukowe · Tara Oceans

Tara Oceans

Tara Oceans była wyprawą badawczą na statku Tara. Jej głównym celem było szczegółowe poznanie warstwy oceanów, aż do dwustu metrów głębokości. Całościowe badania koncentrowały się między innymi na badaniu planktonicznych protistów i roślin, z zaznaczeniem relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla, a globalnym ociepleniem i zakwaszaniem wód. Odnoszono się także w czasie tej ekspedycji do badania raf koralowych. Dzięki badaniom, jakie poczyniono na statku Tara można było lepiej poznać wczesne etapy ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumieć wpływ klimatu i jego działanie wraz z potencjalnymi skutkami. Biolog molekularny, Erik Karsenti do wyprawy tej przygotowywał się przez kilka lat. Musiał też czekać na najbardziej odpowiedni statek pod tego typu wyprawę. Tarę, po zakończonej misji jaką była Tara Arctic przygotowano więc doskonale pod nową misję. Na statku zainstalowano wówczas wiele nowoczesnych sprzętów, między innymi takich jak sprzęt do pomiarów głębinowych czy do pobierania określonych próbek wody. Sama wyprawa rozpoczęła się we wrześniu 2009 roku i skończyła w listopadzie 2012. Statek przemierzył sto pięćdziesiąt kilometrów, płynąc przez wszystkie oceany i zawijając w międzyczasie do sześćdziesięciu portów. Sponsorem ekspedycji zostało United Nations Environment Programme, a także firma odzieżowa agnes b. Dokonano ważnych pomiarów zasolenia, czy głębokości wody. W projekt zaangażowano ponad stu naukowców z różnych dziedzin.
Powiązane artykuły:
  • Wyprawa balonowa Andree’go
    Wyprawa balonowa Andree’go obrała za cel biegun północny. Zorganizowana została w 1897 roku przez szwedzkiego podróżnika polarnego Salomona Augusta Andree’go. Tę ekspedycję naukowo – badawczą...
  • Ekspedycja Lewisa i Clarka
    Ekspedycja Lewisa i Clarka odbywała się w latach 1803 do 1806. Była to pierwsza lądowa amerykańska ekspedycja na zachód, która dotarła do samych wybrzeży Pacyfiku....
  • Ekspedycja Discovery
    Ekspedycja Discovery to ekspedycja naukowo – badawcza, którą zorganizowano w latach 1901 do 1904. Została ona przygotowana przez Royal Geographical Society oraz Royal Society Brytyjskiej...

Copyright 2012