Home · Ekspedycje naukowe · Tara Oceans

Tara Oceans

Tara Oceans była wyprawą badawczą na statku Tara. Jej głównym celem było szczegółowe poznanie warstwy oceanów, aż do dwustu metrów głębokości. Całościowe badania koncentrowały się między innymi na badaniu planktonicznych protistów i roślin, z zaznaczeniem relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla, a globalnym ociepleniem i zakwaszaniem wód. Odnoszono się także w czasie tej ekspedycji do badania raf koralowych. Dzięki badaniom, jakie poczyniono na statku Tara można było lepiej poznać wczesne etapy ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumieć wpływ klimatu i jego działanie wraz z potencjalnymi skutkami. Biolog molekularny, Erik Karsenti do wyprawy tej przygotowywał się przez kilka lat. Musiał też czekać na najbardziej odpowiedni statek pod tego typu wyprawę. Tarę, po zakończonej misji jaką była Tara Arctic przygotowano więc doskonale pod nową misję. Na statku zainstalowano wówczas wiele nowoczesnych sprzętów, między innymi takich jak sprzęt do pomiarów głębinowych czy do pobierania określonych próbek wody. Sama wyprawa rozpoczęła się we wrześniu 2009 roku i skończyła w listopadzie 2012. Statek przemierzył sto pięćdziesiąt kilometrów, płynąc przez wszystkie oceany i zawijając w międzyczasie do sześćdziesięciu portów. Sponsorem ekspedycji zostało United Nations Environment Programme, a także firma odzieżowa agnes b. Dokonano ważnych pomiarów zasolenia, czy głębokości wody. W projekt zaangażowano ponad stu naukowców z różnych dziedzin.
Powiązane artykuły:
  • Międzynarodowy Rok Polarny
    Międzynarodowy Rok Polarny to zorganizowana i prowadzona przez Międzynarodową Radę Nauki i Światową Organizację Meteorologiczną seria ekspedycji naukowo – badawczych, które na celu miały zebranie...
  • Ekspedycja Discovery
    Ekspedycja Discovery to ekspedycja naukowo – badawcza, którą zorganizowano w latach 1901 do 1904. Została ona przygotowana przez Royal Geographical Society oraz Royal Society Brytyjskiej...
  • Wyprawa naukowo – badawcza Tara Arctic
    Wyprawa naukowo – badawcza Tara Arctic odbywała się w latach 2007 do 2008. Na ekspedycji odbywającej się na statku Tara wzięła udział grupa naukowców związanych...

Copyright 2012