Home · Ekspedycje naukowe · Międzynarodowy Rok Polarny

Międzynarodowy Rok Polarny

Międzynarodowy Rok Polarny to zorganizowana i prowadzona przez Międzynarodową Radę Nauki i Światową Organizację Meteorologiczną seria ekspedycji naukowo – badawczych, które na celu miały zebranie informacji na temat regionów polarnych Ziemi. Pierwsza taka wyprawa odbyła się w roku 1882, a druga w 1932. W latach 1957 do 1958 miejsce miał Międzynarodowy Rok Geofizyczny, a czwarty Rok Polarny rozpoczął się 1 marca 2007 roku i trwał do marca 2009 roku. Przedłużony on został o jeden rok z uwagi na szczególne znaczenie, jakie nadano badaniom co do wyjaśnienia zmienności i zmian, jakie zachodzą na obszarach polarnych. Wówczas zajęto się przewidywaniem zmian w przyszłości oraz badaniem związku pomiędzy rejonami polarnymi, a resztą obszarów Ziemi, jak i przestrzeni kosmicznej oraz badaniom ekologicznym. Idea Międzynarodowego Roku Polarnego stanowiła swego rodzaju precedens, kiedy chodzi o międzynarodową kooperację uczonych w badaniach naukowych. Doceniono wartość obszarów polarnych. Mało tego, zaczęły one stanowić unikalne punkty odniesienia co do różnych lądowych i kosmicznych zjawisk. Były to naprawdę badania wielodyscyplinowe. Określano w nich na bieżąco aktualny stan środowiska polarnego, oceniano przeszłe i obecne zmiany dokonując ich porównania oraz rozszerzano znaczenie rozumienia polarnej i globalnej łączności. Nie bez znaczenia jest to, że zbadano nieznane dotychczasowo zjawiska w rejonach polarnych, a także wykorzystano je jako platformę do obserwacji wewnętrznego jądra Ziemi.
Powiązane artykuły:
  • Ekspedycja Discovery
    Ekspedycja Discovery to ekspedycja naukowo – badawcza, którą zorganizowano w latach 1901 do 1904. Została ona przygotowana przez Royal Geographical Society oraz Royal Society Brytyjskiej...
  • Tara Oceans
    Tara Oceans była wyprawą badawczą na statku Tara. Jej głównym celem było szczegółowe poznanie warstwy oceanów, aż do dwustu metrów głębokości. Całościowe badania koncentrowały się...
  • Wyprawa balonowa Andree’go
    Wyprawa balonowa Andree’go obrała za cel biegun północny. Zorganizowana została w 1897 roku przez szwedzkiego podróżnika polarnego Salomona Augusta Andree’go. Tę ekspedycję naukowo – badawczą...

Copyright 2012