Home · Biologi - najważniejsi naukowcy · Stanisław Teofil Skowron, biolog, embriolog oraz popularyzator nauki

Stanisław Teofil Skowron, biolog, embriolog oraz popularyzator nauki

Stanisław Teofil Skowron to polski uczony, którego można by opisać w skrócie następującymi słowami: biolog, embriolog oraz popularyzator nauki. Żył w latach 1900 do 1976. Studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, ostatecznie uzyskując tytuł doktora. Był asystentem w Zakładzie Anatomii Henryka Hoyera, a także w Zakładzie Biologii i Embriologii Emila Godlewskiego. Umożliwił sobie wyjazd za granicę dzięki przyznanemu mu stypendium Fundacji Rockefellera. W latach 1945 do 1947 pełnił funkcję zastępcy profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś następnie, do 1954 roku został profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem Zakładu Biologii i Embriologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. To główny organizator oraz kierownik Zakładu Zoologii Doświadczalnej PAN. Po 1945 roku odrzucił publicznie osiągnięcia zachodniej genetyki, będąc jednym z czołowych polskich propagatorów łysenkizmu, czyli ogółu poglądów i teorii mówiących o zaprzeczeniu istnienia genów, przy jednoczesnym uznaniu dziedzicznej zmienności środowiskowej jako głównego czynnika przystosowawczego. Potwierdzony jest jego udział, a także wypowiedzi i pisma, które publikowane były podczas polskich konferencji „nowej biologii”, jak nazywano ten nurt. Stanisław Teofil Skowron dał się poznać jako uczony otwarty na nowe teorie, który nie bał się głosić poglądów, jakie niejednorodnie mogły pozostawać w sprzeczności tym, co sądzono w nauce dotychczas. Jego podejście badawcze cechowała elastyczność, tak ważna w dziedzinie biologii.
Powiązane artykuły:
  • Gregor Johann Mendel, „ojciec” genetyki
    Gregor Johann Mendel to zakonnik, który żył w latach 1822 do 1884. Uważa się go za prekursora genetyki. Ten naukowiec założył hodowlę roślin, tak, by...
  • Fransis Crick, wybitny biochemik i biolog
    Wybitny biochemik i biolog, Fransis Crick żył w latach 1916 do 2004. Był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii. Wraz z Jamesem Watsonem odkrył strukturę...
  • Ludwik Pasteur, prekursor mikrobiologii
    Ludwik Pasteur uważany jest za prekursora mikrobiologii. Ten francuski chemik urodził się 27 grudnia 1822 roku, a zmarł 28 września 1895 roku. Był cenionym wykładowcą...

Copyright 2012