Home · Biologi - najważniejsi naukowcy · Stanisław Teofil Skowron, biolog, embriolog oraz popularyzator nauki

Stanisław Teofil Skowron, biolog, embriolog oraz popularyzator nauki

Stanisław Teofil Skowron to polski uczony, którego można by opisać w skrócie następującymi słowami: biolog, embriolog oraz popularyzator nauki. Żył w latach 1900 do 1976. Studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, ostatecznie uzyskując tytuł doktora. Był asystentem w Zakładzie Anatomii Henryka Hoyera, a także w Zakładzie Biologii i Embriologii Emila Godlewskiego. Umożliwił sobie wyjazd za granicę dzięki przyznanemu mu stypendium Fundacji Rockefellera. W latach 1945 do 1947 pełnił funkcję zastępcy profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś następnie, do 1954 roku został profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem Zakładu Biologii i Embriologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. To główny organizator oraz kierownik Zakładu Zoologii Doświadczalnej PAN. Po 1945 roku odrzucił publicznie osiągnięcia zachodniej genetyki, będąc jednym z czołowych polskich propagatorów łysenkizmu, czyli ogółu poglądów i teorii mówiących o zaprzeczeniu istnienia genów, przy jednoczesnym uznaniu dziedzicznej zmienności środowiskowej jako głównego czynnika przystosowawczego. Potwierdzony jest jego udział, a także wypowiedzi i pisma, które publikowane były podczas polskich konferencji „nowej biologii”, jak nazywano ten nurt. Stanisław Teofil Skowron dał się poznać jako uczony otwarty na nowe teorie, który nie bał się głosić poglądów, jakie niejednorodnie mogły pozostawać w sprzeczności tym, co sądzono w nauce dotychczas. Jego podejście badawcze cechowała elastyczność, tak ważna w dziedzinie biologii.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012