Home · Biologi - najważniejsi naukowcy · Morgan Thomas Hunt, zoolog i genetyk, który został zdobywcą nagrody Nobla

Morgan Thomas Hunt, zoolog i genetyk, który został zdobywcą nagrody Nobla

Morgan Thomas Hunt, zoolog i genetyk, który został zdobywcą nagrody Nobla żył w latach 1866 do 1945. Był on profesorem embriologii w Filadelfii, profesorem zoologii doświadczalnej w Columbia University w Nowym Jorku, a także założycielem i kierownikiem laboratorium biologicznego w California Institute of Technology w Pasadenie. Poza tym, był także honorowym członkiem wielu towarzystw naukowych. Najbardziej zaś znany jest jako autor chromosomowej teorii dziedziczności. Swoją teorię co do lokalizacji genów w chromosomach wysunął na bazie obserwacji mutacji u muszki owocowej. W 1933 roku otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycia odnośnie roli chromosomów w przekazywaniu cech dziedzicznych. Morgan to także odkrywca „sprzężenia genów oraz zjawiska „crossing over”. Pierwsze z nich polegało na wspólnym dziedziczeniu genów zlokalizowanych w tym samym chromosomie, natomiast drugie na wymianie genów sprzężonych i ich niezależnym dziedziczeniu się. Ważniejsze prace tego amerykańskiego naukowca to: „Heredity nad Sex”, „The Physical Basis of Heredity”, „The Theory of the Gene” oraz “The Scientific Basis of Evolution”. Badania oraz prace naukowe Hunta do dzisiaj chętnie cytowane są w znanych eksperymentach genetycznych, gdyż były to wnioski nowatorskie. Naukowiec ten, poświęcając się w swoim dorobku naukowym genetyce dał solidne podwaliny pod to, jak może nauka ta prezentować się obecnie. Warto nadmienić, że Hunt poza zainteresowaniami na tym polu również ochoczo angażował się w rozwój zoologii.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012