Home · Biologi - najważniejsi naukowcy · Ludwik Pasteur, prekursor mikrobiologii

Ludwik Pasteur, prekursor mikrobiologii

Ludwik Pasteur uważany jest za prekursora mikrobiologii. Ten francuski chemik urodził się 27 grudnia 1822 roku, a zmarł 28 września 1895 roku. Był cenionym wykładowcą oraz pomysłodawcą wielu badań z dziedziny fizyki i chemii. Zajął się badaniami nad fermentacją oraz rozpadem gnilnym, promując tak zwaną „chemiczną teorię fermentacji”, która to zakładała możliwość rozkładu substancji biologicznej, bez udziału jakichkolwiek drobnoustrojów. Pasteur badając zjawiska odporności poszczepiennej opracował szczepionki, między innymi przeciwko wściekliźnie, wąglikowi i cholerze. Jako pierwszy opracował też metody hodowli bakterii oraz zastosował podłoża płynne w ich wytworzeniu. Jego odkrycie dwóch form enancjomorficznych form krystalicznych kwasu winowego oraz hipoteza odnosząca się do istnienia enancjomerów – izomerów różniących się między sobą jak odbicia lustrzane tego samego przedmiotu doprowadziło do pojawienia się nowego działu chemii, jakim jest stereochemia. Na dodatek, Pasteur pracując nad obróbką termiczną jako metodą konserwacji pożywienia doprowadził do procesu, jaki zwany jest od jego imienia „pasteryzacją”. Jego wyniki badań z dziedziny bakteriologii i wirusologii, które pozwoliły na opracowanie pierwszej szczepionki ochronnej, właśnie przeciw wściekliźnie. Prace naukowca pozwoliły na łączenie badań podstawowych i stosowanych w chemii, anatomii i w fizyce. Nic dziwnego, że Pasteur został wyróżniony medalem Leeuwenhoeka, czyli najważniejszym odznaczeniem dla mikrobiologów.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012