Home · Biologi - najważniejsi naukowcy · Karol Linneusz, niezwykle utalentowany przyrodnik

Karol Linneusz, niezwykle utalentowany przyrodnik

Karol Linneusz urodził się 23 maja 1707 roku, a zmarł 10 stycznia 1778 roku. Największym hobby tego utalentowanego przyrodnika była botanika. Zajmował się szeroko historią naturalną, czyli biologią, która właśnie tak była nazywana w tamtych czasach. Na samym początku kariery został ogrodnikiem w uczelnianym ogrodzie botanicznym. W 1732 roku udał się w podróż do Laponii, która zaowocowała licznymi wnioskami na temat nowych gatunków roślin, które można zastosować w ziołolecznictwie. Na podstawie tego powstało sprawozdanie, które obejmowało szczegóły życia mieszkańców Laponii wraz z poszerzonymi obserwacjami medycznymi. Później naukowiec ten został wykładowcą. Po swojej drugiej podróży, a także studiach w Holandii, gdzie uzyskał tytuł doktora wydano jego najważniejsze dzieło, którym było „Systema naturae”. Zamieścił tam podstawy utworzonego przez siebie systemu sklasyfikowania organizmów oraz wprowadził dwuimienne nazewnictwo biologiczne. W 1770 roku, w ostatecznym kształcie dzieło miało 6000 stron oraz składały się na nie trzy tomy. Karol Linneusz interesował się również minerałami, a obserwacje w tym temacie umieścił w kilku mniejszych rozprawach naukowych. Po paru następnych wyprawach Linneusz otworzył własną praktykę lekarską. Został również profesorem na Uniwersytecie w Uppsali oraz prezesem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. W uznaniu za jego osiągnięcia otrzymał tytuły: szlacheckie, lekarza dworu królewskiego i funkcję członkostwa w wielu zagranicznych uniwersytetach.

Karol Linneusz - naukowiec szokujący jego współczesnych

Karol Linneusz to osiemnastowieczny szwedzki przyrodnik, lekarz, wykładowca Uniwersytetu w Uppsali. Warto przypatrzeć się temu wielkiemu człowiekowi i dowiedzieć się, co osiągnął Karol Linneusz. Przysłużył się on bowiem w sposób niezwykły całej nauce, opracowując autorską klasyfikację, wprowadzającą hierarchiczny podział zwierząt i roślin odpowiednio na: gromady, rzędy, rodziny, gatunki. Karol Linneusz wyróżnił wiele gatunków, wymyślając ich dwuczłonowe łacińskie nazwy. Pierwszy wyraz nazwy (zapisywany wielką literą) był określeniem rodzaju, do jakiego należy dany gatunek. Drugie słowo natomiast (zapisywany małą literą) to określenie gatunku. ten sposób opisu nazywał się binominalnym nazewnictwem biologicznym. Ogółem opisał 4162 gatunki zwierząt i 7700 gatunków roślin. Co ciekawe, Linneusz był kreacjonistą. Oznacza to, że wierzył, iż wszystkie znane gatunki flory i fauny zostały stworzone przez boską istotę (przez Boga) w jednej chwili. Nieco później w jego pismach zaczął pojawiać się też pogląd, że niektóre gatunki powstały jednak z czasem, poprzez krzyżowanie się tych istniejących na początku. W swej publikacji "Praeludia Sponsaliorum Plantarum" opisał rozmnażanie płciowe roślin, wykorzystując różne interesujące z perspektywy czasu metafory i analogie seksualne. Były one oczywiście krytykowane szeroko przez osoby jemu współczesne, szczególnie przez persony związane z Kościołem. Zalecano niezapoznawanie dzieci i kobiet z poglądami Linneusza. Czym tak konkretnie zraził do siebie część środowiska kościelnego Karol Linneusz? Otóż omawiając zewnętrzne części kwiatu szwedzki lekarz i przyrodnik zauważył, że kielich można traktować jako wargi sromowe większe lub napletek. W koronie natomiast widział wargi sromowe mniejsze. Z kolei pręcik kwiatu wydał mu się podobny do pana młodego, zaś słupek do panny młodej. Takie ciekawe, ale szokujące podejście do tematu rozmnażania się roślin musiało być w osiemnastym wieku przerażające dla środowisk konserwatywnych. Stąd też ich niechęć do naukowych osiągnięć Linneusza.
Powiązane artykuły:
  • Fransis Crick, wybitny biochemik i biolog
    Wybitny biochemik i biolog, Fransis Crick żył w latach 1916 do 2004. Był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii. Wraz z Jamesem Watsonem odkrył strukturę...
  • Wybitny polski naukowiec, Jędrzej Śniadecki
    Żyjący w latach 1768 do 1838 polski lekarz, biolog, chemik, fizyk, a także publicysta – satyryk, Jędrzej Śniadecki, pełnił już za swojego życia wiele ważnych...
  • Robert Koch, odkrywca bakterii
    Robert Koch urodził się 11 grudnia 1843 roku, a zmarł 27 maja 1910. Ten niemiecki uczony, lekarz i bakteriolog przede wszystkim znany jest jako odkrywca...

Copyright 2012