Home · Biologi - najważniejsi naukowcy · Karol Darwin, twórca teorii ewolucji

Karol Darwin, twórca teorii ewolucji

Karol Robert Darwin urodził się 12 lutego 1809 roku, a zmarł 19 kwietnia 1882 roku. Jest twórcą teorii ewolucji, która uchodzi za jedną z ważniejszych teorii nie tylko na płaszczyźnie nauk biologicznych, ale i w ogóle, w całej nauce. Ten angielski przyrodnik założył, że wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, oczywiście popierając swoje twierdzenie stosownymi argumentami. Jego poszerzony o pewne aspekty schemat ewolucji wynikał jego zdaniem z procesu zwanego powszechnie doborem naturalnym. Obecnie uważa się dobór naturalny za podstawowy mechanizm ewolucji, podkreślając, że jest to proces, który cały czas trwa i podlega zmianom. Uważa się teorię Darwina za unikalną teorię na temat życia, dzięki której można wyjaśnić nawet najbardziej skomplikowane aspekty różnorodności biologicznej. „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego” to najbardziej znana książka Darwina, która opublikowana została w 1859 roku. To właśnie tam naukowiec dokładnie wytłumaczył zróżnicowanie występujące w naturze, na bazie modyfikacji powiązanych z ewolucyjnym dziedziczeniem. Poza tym, Darwin zajmował się również badaniami nad człowiekiem, co stanowiło jego kolejny obszar zainteresowań pod kątem ewolucji człowieka oraz doboru płciowego ludzi. Wynikiem tych dociekań naukowych były następujące publikacje: „O pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci” oraz „O wyrażaniu emocji u człowieka i zwierząt”. Na dodatek, naukowiec ten poświęcił się również obszernym badaniom nad roślinami. Rola nauczyciele, w kształtowaniu świadomości przyrodniczej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jest jednym z ważniejszych elementów nauczania. Postawa wykładowcy może znacznie wpłynąć na zainteresowanie uczniów tematami przyrodniczymi. Istnieje wiele sposobów na zaangażowanie dzieci w naukę. Jako przykład podamy teorię rozwoju życia. Można przedstawić ją jako suchą regułkę, która nie wniesie wiele w rozwój ucznia, bądź znacznie bardziej wgłębić się w temat. Zacznijmy od tego, kim był twórca teorii ewolucji i jakie wydarzenia w jego życiu sprawiły, że wysunął on tak śmiałe i postępowe jak na tamte czasy wnioski. Podróże Charlesa Darwina były istotnym elementem w tworzeniu teorii. Każdy uczeń, który usłyszy o naukowcu czy podróżniku, przemierzającym świat i badającym własnymi rękoma skały, minerały czy też dżdżownice, nabierze szacunku do nauki i przyrody. Nie ma nic ważniejszego, niż zobrazowanie dzieciom, jak ciekawa może być przyroda i to, czego uczą się w szkole jest wynikiem czyjejś pracy w terenie, a nie tylko nudnych profesorskich rozmyślań. W starszych klasach warto poruszyć, oprócz podstawowych założeń teorii ewolucji, wpływ owej na nauki społeczne i teologiczne. Sama teoria, jak i jej pochodne, mogą być ciekawym punktem do dyskusji wśród młodzieży. Kontrowersje związane z zastosowaniem teorii Darwina do społeczeństw ludzkich budzą zainteresowanie i prowadzą do rozmów nauczyciela z uczniami na znacząco wyższym poziomie. Niestety kadra pedagogiczna musi się liczyć z mocno ograniczonymi godzinami dydaktycznymi. Chęci pedagoga nie wystarczą do rozwinięcia tematu, jeśli ilość godzin na to nie pozwala. Można jednak prowadzić w ramach szkoły kółka zainteresowań dla chętnych. Taka forma edukacji nie wpłynie na wszystkich uczniów, ale pozwoli, tym zaciekawionym, wyjść poza ramy standardowego sposobu nauczania. Nie można również zapominać o roli rodziców w kształtowaniu świadomości przyrodniczej. Wycieczki z rodzina na łono natury mogą być idealną okazję do poznawania świata.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012