Home · Biologi - najważniejsi naukowcy · Gregor Johann Mendel, „ojciec” genetyki

Gregor Johann Mendel, „ojciec” genetyki

Gregor Johann Mendel to zakonnik, który żył w latach 1822 do 1884. Uważa się go za prekursora genetyki. Ten naukowiec założył hodowlę roślin, tak, by badać zmienność dziedziczenia. Poza tym, zorganizował również powstanie specjalnego laboratorium meteorologicznego. Zajmował on się również wykładaniem nauk przyrodniczych na uniwersytetach. W rzeczywistości, za jego życia bardziej uznawano jego osiągnięcia w dziedzinie meteorologii, a mniej brano pod uwagę zmienność genetyczną. Tymczasem, jego badania pozwoliły na ustalenie praw, jakie dzisiaj nazywane są „prawami Mendla”. Człowiek ten ustanowił podstawowe zasady dziedziczenia, w swoich badaniach nad krzyżowaniem roślin, a głównie grochu zwyczajnego. Wyniki tychże badań pojawiły się dopiero w 1886 roku w dziele pod tytułem: „Badania nad mieszańcami roślin”. Mendel próbował połączyć wyniki swoich badań z teorią ewolucji, co można dostrzec po jego osobistych notatkach, jakie znaleźć można na egzemplarzu „O powstawaniu gatunków”. Ze znaczenia prac Mendla zdano sobie sprawę dopiero u początków XX wieku. Wtedy to zaczęto analizować krzyżówki wielu roślin i zwierząt. I chociaż oczywiście obecnie genetyka jest rozwinięta znacznie bardziej, to nie podlega dyskusji, że bazuje ona właśnie na dorobku naukowym tego wybitnego naukowca i zakonnika. Współczesna genetyka w przeważającej mierze zawiera w sobie wiele wyników, jeśli chodzi właśnie o cechy dziedziczenia, które ściśle związane są z dwoma podstawowymi prawami ustalonymi przez Mendla.
Powiązane artykuły:

Copyright 2012